Duurzaamheid

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met zorgaanbieders in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de:

Wat zien we als zorgverzekeraars graag bij zorgaanbieders?

Om samen met zorgaanbieders in te zetten op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector, zien we graag dat zorgaanbieders:

 • Zich committeren aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • Duurzaamheid verankeren in hun strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen.

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

 • Zorgverzekeraars nemen duurzaamheidscriteria mee in de contractering van hulpmiddelenleveranciers, waaronder terugdringen verpakkingen en voorkomen van verspilling (artikel 5.2c GDDZ).
 • Zorgverzekeraars nemen, in lijn met GDDZ 3.0 art. 5.2.b., herbruikbaarheid van hulpmiddelen mee in de inkoopcriteria. De ambitie is tenminste 20% van de ingekochte hulpmiddelen herbruikbaar in 2026.

Wat doet VGZ en wat verwachten we van zorgaanbieders?

Circulariteit van hulpmiddelen is een van onze focusgebieden om de zorg te verduurzamen. Dit betekent dat we ons richten op hergebruik of herinzetbaarheid van grondstoffen en terugdringen van verspilling. Daarom vinden wij het belangrijk dat de zorgaanbieders waarmee wij een overeenkomst afsluiten ook instemmen met onze duurzaamheidscriteria.

In gesprek met zorgaanbieders

We gaan met zorgaanbieders in gesprek over de mogelijkheden van:

 • Het verduurzamen van productie en transport van hulpmiddelen
 • Het terugdringen van verspilling
 • Het bevorderen van hergebruik van hulpmiddelen

Aanvullende afspraken voor afvoerend incontinentie- en stomamateriaal

Voor afvoerend incontinentie- en stomamateriaal maken we daarnaast ook aanvullende afspraken. Hierbij kunt u denken aan onder andere: 

 • Leverfrequentie op maat
 • Terugdringen van verspilling
 • Levering van herbruikbare materialen
 • Stimuleren hulpmiddelen met langere gebruikstermijn
 • Mogelijkheden voor ophalen of inleveren van niet gebruikte verbruiksartikelen
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam