Uw gekozen zorgsoort:

Formulieren en brochures

Er bestaat veel informatie over hulpmiddelen. Op deze pagina zetten we alle brochures en de formulieren die u nodig kunt hebben overzichtelijk bij elkaar.

Algemene inkoopvoorwaarden

Voor alle zorgaanbieders waarmee Coöperatie VGZ een overeenkomst aangaat, gelden dezelfde algemene voorwaarden. Bekijk de algemene inkoopvoorwaarden.

Aanvraagformulier machtiging

Wilt u een machtiging aanvragen? Download dan het aanvraagformulier machtiging.

Beoordeling aanspraak verband- en compressiemiddelen

Bekijk het document Beoordeling aanspraak verbandmiddelen en compressiemiddelen. Hierin leest u de toetsingscriteria die zorgverzekeraars hanteren om te bepalen of specifieke middelen onder de aanspraak ‘hulpmiddel’ vallen.

Veelgestelde vragen Verband- en compressiehulpmiddelen

In het document FAQ Verband- en Compressiehulpmiddelen krijgt u de antwoorden op de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Aanvraagformulier verbandhulpmiddelen

Wilt u voor uw klanten verbandhulpmiddelen aanvragen? Gebruik dan het Aanvraagformulier Verbandmateriaal. Dit formulier blijft van toepassing, ook al is de Projectgroep Verbandmiddelen bij Zorgverzekeraars Nederland opgeheven.

Toelichting aanvraagformulier vergoeding verbandhulpmiddelen Zorgverzekeraars Nederland

In de toelichting bij het aanvraagformulier verbandmateriaal vindt u het ontstaan en de randvoorwaarden voor gebruik van het aanvraagformulier. De toelichting bij het aanvraagformulier blijft van toepassing, ook al is de Projectgroep Verbandmiddelen bij Zorgverzekeraars Nederland opgeheven.

Aanvraagformulier voor overeenkomsten hulpmiddelen door apotheekhoudenden

Bent u apotheekhoudende en wilt u in aanmerking komen voor hulpmiddelenovereenkomsten? Gebruik dan het aanvraagformulier verbruiksartikelen apotheekhoudende.

Voet-schoenprotocol

Het voet-schoenprotocol is een document met aanbevelingen ter ondersteuning van de besluitvorming van orthopedisch schoentechnici. Het formulier dat bij dit protocol hoort, helpt u als orthopedisch schoentechnicus om de klachten van uw cliënt nauwkeurig in kaart te brengen.

Checklist aanvraag orthesen

Wilt u een machtigingaanvraag doen voor orthesen? Dan moet deze aanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen. Hiervoor hebben wij de checklist orthesen ontwikkeld.