Welke gegevens levert u aan?

Vraagt u een machtiging aan? Op deze pagina leest u per hulpmiddel welke gegevens noodzakelijk zijn om uw aanvraag te kunnen beoordelen. 

 Herinnering: privacy/AVG

 • Stuur alléén informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag
 • Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn

Wij behandelen aanvragen zo zorgvuldig mogelijk en houden rekening met de privacy van u en van onze leden. Helpt u mee? 

 Vind hier de minimaal vereiste gegevens per hulpmiddel:

Breukband

 • Ingevuld aanvraagformulier breukband
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*
 • In geval van maatwerk in verband met pasvorm: maatschema

Elleboog- of schouderorthese

 • Ingevuld aanvraagformulier elleboog- of schouderorthese
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*

Halskraag

 • Ingevuld aanvraagformulier halskraag
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*

KEVO of EVO

 • Ingevuld aanvraagformulier KEVO of EVO
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*

Knieorthese

 • Ingevuld aanvraagformulier knieorthese
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*

Korset

 • Ingevuld aanvraagformulier korset
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*
 • Maatschema

Personenalarmering

Pols-handorthese

 • Ingevuld aanvraagformulier hand-/polsorthese
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*

Silversplints

 • Ingevuld aanvraagformulier silversplints
 • Offerte
 • Functioneel voorschrift van de medisch specialist. Indien er sprake is van een herhaalverstrekking volstaat een functioneel voorschrift van de huisarts. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.*

Overige hulpmiddelen

Uitzonderingen:

 • Offerte is niet nodig bij start- en wijzigingsaanvraag voor tegemoetkomingskosten thuisdialyse, stopaanvraag thuisdialyse, aanvragen voor verbandmiddelen, diabetes testmateriaal, infuuspompen en toebehoren, incontinentiemateriaal absorberend en afvoerend, CPAP, SPT en honden.
 • Verwijzing is niet vereist bij een herhaalaanvraag voor een chronische aandoening waarvoor al eerder door Coöperatie VGZ is gemachtigd. Voorwaarde is dat de medische indicatie onveranderd is.

* Het functioneel voorschrift hoeft níet aangeleverd te worden als:

 • het een herhaalverstrekking betreft én
 • de medische indicatie onveranderd is én
 • wij het functioneel voorschrift al hebben ontvangen

Machtiging aanvragen

Heeft u alle noodzakelijke gegevens verzameld? Vraag dan binnen een paar minuten digitaal een machtiging aan via 1 van onze webformulieren. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam