Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Om bepaalde hulpmiddelen te verkrijgen, hebt u een machtiging nodig. Met deze machtiging geven wij goedkeuring voor vergoeding van (een deel van) de kosten voor het hulpmiddel. Op deze pagina leest u hoe u een machtiging aanvraagt.

Machtiging noodzakelijk

Hulpmiddelen waarvoor u een machtiging nodig hebt, zijn onder andere bepaalde pro- en orthesen, hoorhulpmiddelen, aangepast schoeisel, communicatieapparatuur, signaal-, hulp- en blindengeleidehonden, aangepaste stoelen en optische hulpmiddelen. Hebt u een overeenkomst met ons getekend? Dan kan het zijn dat u bepaalde behandelingen machtigingsvrij kunt declareren. Zie hiervoor uw overeenkomst.

Zo vraagt u een machtiging aan

Digitaal aanvragen voor VGZ-verzekerden
U vraagt voor VGZ verzekerden eenvoudig en online uw machtiging aan. Houdt uw verwijzing, de offerte of nota van het hulpmiddel en de gegevens van de verzekerde bij de hand. 

Machtiging hulpmiddel digitaal aanvragen op VGZ.nl

Digitaal aanvragen voor overige VGZ-labels

* Mogelijk is er meer informatie nodig om uw machtiging aan te vragen. Bekijk hier of u extra informatie moet verstrekken.

Beoordeling machtiging

Als gecontracteerde zorgaanbieder beoordeelt u meestal zelf of onze verzekerden recht hebben op een hulpmiddel. In uitzonderlijke gevallen voeren wij die beoordeling uit, zoals voor gelaatsprothesen. In deze gevallen vraagt de verzekerde vooraf schriftelijk toestemming aan ons. Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan moet uw klant zelf een machtiging bij ons aanvragen.

Per post versturen

U kunt een machtiging ook nog per post versturen. De verwerkingstijd is hierdoor aanzienlijk langer, dus raden wij zorgaanbieders aan de machtiging online in te dienen.

Coöperatie VGZ
t.a.v. Team Hulpmiddelenzorg
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord