Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Om bepaalde hulpmiddelen te verkrijgen, hebt u een machtiging nodig. Met deze machtiging geven wij goedkeuring voor vergoeding van (een deel van) de kosten voor het hulpmiddel. Op deze pagina leest u hoe u een machtiging aanvraagt.

Machtiging noodzakelijk

Hulpmiddelen waarvoor u een machtiging nodig hebt, zijn onder andere bepaalde pro- en orthesen, hoorhulpmiddelen, aangepast schoeisel, communicatieapparatuur, signaal-, hulp- en blindengeleidehonden, aangepaste stoelen en optische hulpmiddelen. Hebt u een overeenkomst met ons getekend? Dan kan het zijn dat u bepaalde behandelingen machtigingsvrij kunt declareren. Zie hiervoor uw overeenkomst.

Zo vraagt u een machtiging aan

Digitaal aanvragen (alleen voor patiënten die bij VGZ verzekerd zijn)
U vraagt voor VGZ verzekerden eenvoudig en online uw machtiging aan. Houdt uw verwijzing, de offerte of nota van het hulpmiddel en de gegevens van de verzekerde bij de hand. 

Machtiging hulpmiddel digitaal aanvragen

Per post aanvragen (voor patiënten verzekerd bij overige labels)
Voor uw aanvraag per post vult u het aanvraagformulier machtiging hulpmiddelen in, met daarop:

  • Omschrijving hulpmiddel
  • Diagnose
  • AGB-praktijkcode van de zorgaanbieder
  • Handtekening verzekerde 

Voor bepaalde hulpmiddelen hebben wij extra informatie nodig. Met deze informatie kunnen wij uw aanvraag direct in behandeling nemen.

 

Stuur uw aanvraag (met postzegel) naar:

Coöperatie VGZ
t.a.v. Team Hulpmiddelenzorg
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven


Beoordeling machtiging

Als gecontracteerde zorgaanbieder beoordeelt u meestal zelf of onze verzekerden recht hebben op een hulpmiddel. In uitzonderlijke gevallen voeren wij die beoordeling uit, zoals voor gelaatsprothesen. In deze gevallen vraagt de verzekerde vooraf schriftelijk toestemming aan ons. Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan moet uw klant zelf een machtiging bij ons aanvragen.