Machtigingen

Om bepaalde hulpmiddelen te verkrijgen, is een machtiging nodig. Met deze machtiging geven wij goedkeuring voor vergoeding van (een deel van) de kosten voor het hulpmiddel. Op deze pagina leest u hoe u een machtiging aanvraagt.

Machtiging noodzakelijk?

Hulpmiddelen waarvoor u een machtiging nodig hebt, zijn onder andere bepaalde pro- en orthesen, hoorhulpmiddelen, aangepast schoeisel, communicatieapparatuur, signaal-, hulp- en blindengeleidehonden, aangepaste stoelen en optische hulpmiddelen. Hebt u een overeenkomst met ons getekend? Dan kan het zijn dat u bepaalde behandelingen machtigingsvrij kunt declareren. Zie hiervoor uw overeenkomst.

Machtiging aanvragen of extra informatie aanleveren?

Sneller uitsluitsel via Machtigingenportaal VECOZO

Uw machtigingsaanvraag wordt sneller verwerkt als u het Machtigingenportaal van VECOZO gebruikt. Dit bieden we aan voor de volgende hulpmiddelen:

 • Alle orthesen
 • Hoortoestellen
 • Compressiezorg

Beoordeling machtiging

Als gecontracteerde zorgaanbieder beoordeelt u meestal zelf of onze verzekerden recht hebben op een hulpmiddel. In uitzonderlijke gevallen voeren wij die beoordeling uit, zoals voor gelaatsprothesen. In deze gevallen vraagt de verzekerde vooraf schriftelijk toestemming aan ons. Heeft u geen overeenkomst met ons? Ook dan moet uw klant zelf een machtiging bij ons aanvragen.

Aanvullende informatie machtiging aanleveren

Soms wordt u gevraagd om aanvullende informatie. Deze informatie kunt u doorgeven via het webformulier.

Veelgestelde vragen

 • Dit is informatie die we helaas niet aan u als zorgaanbieder mogen geven. Dit in verband met privacywetgeving. Vraag de verzekerde contact op te nemen met de klantenservice van het label waarbij hij/zij verzekerd is.
 • Heeft u een machtiging aangevraagd? Indien u een overeenkomst heeft, ontvangt u de uitkomst binnen 10 werkdagen per brief. Wanneer de machtigingsaanvraag is goedgekeurd, vindt u tevens in deze brief wat er vergoed wordt. Heeft u géén overeenkomst? Dan ontvangt alleen onze verzekerde een brief met daarin de uitkomst van uw aanvraag.
 • Wilt u een machtiging aanvragen? Dit kunt u in veel gevallen online regelen via ons webformulier.

 • U kunt een machtigingsaanvraag ook nog per post versturen. De verwerkingstijd is hierdoor aanzienlijk langer. Bovendien bestaat er bij het online indienen van uw machtigingsaanvraag minder ruimte voor het maken van fouten waardoor uw declaratie afgewezen zou worden. Daarom raden wij aan de machtiging online in te dienen.

  Coöperatie VGZ
  t.a.v. Team Hulpmiddelenzorg
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

 • Wilt u aanvullende informatie sturen voor orthopedisch schoeisel? Maak dan gebruik van het formulier Machtiging (semi-)orthopedisch schoeisel aanvragen.

Voordelen van online indienen: 

Online aanvragen ontvangen wij direct na het indienen. Hierdoor ontvangt u gemiddeld 2 werkdagen sneller reactie op uw aanvraag.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op. We helpen u graag!

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam