Retourinformatie voor afwijsreden 0584

Is uw declaratie afgewezen?

Vind hieronder de reden van afwijzing met tips & adviezen.

Uw declaratie is afgewezen vanwege de volgende reden:

 

Deze zorg mag maximaal 2 keer per 5 jaar gedeclareerd worden.

 

Tips & adviezen:
Er is binnen deze afgesproken periode reeds 2 keer gedeclareerd. Controleer de volgende zaken:

 • GPH-code
 • positie/indicatie
 • soort kosten
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam