Uw gekozen zorgsoort:

Declareren

Als u een overeenkomst met ons heeft, kunt uw zorgkosten rechtstreeks bij ons declareren via het Elektronisch Declaratieportaal van Vecozo.

Declareren via Vecozo


Om via Vecozo te declareren, gebruikt u een softwareprogramma, bijvoorbeeld Promeetec. U vindt de juiste prestatiecodes in de prestatiecodelijsten van Vektis. Declareert u liever niet zelf? Dan bent u vrij om dit uit te besteden aan een factoringmaatschappij of clearinghouse. U heeft na de behandeling tot 1 april van het jaar erop de tijd om de behandelkosten bij ons te declareren. Op de website van Vecozo vindt u een gedetailleerde declaratiehandleiding. Voor administratieve declaratievragen, neemt u rechtstreeks contact op met Vecozo via support@vecozo.nl.

Verwerking declaraties

Wij verwerken declaraties volgens het GIGFIF-principe (goed is goed, fout is fout). Dat betekent dat we juist ingediende declaraties direct verwerken. Levert u een foutieve declaratie aan, bijvoorbeeld met een verkeerde prestatiecode? Dan sturen wij uw declaratie direct terug.
Als u via Vecozo declareert, kunt u uw declaratie ook via Vecozo volgen. U ziet wat de status is, hoeveel u vergoed krijgt en (zo nodig) waarom een declaratie is afgewezen. Ook krijgt u via Vecozo een elektronische afrekenspecificatie.  

Betalingstermijn en voorwaarden

Wij betalen uw declaratie na maximaal 30 dagen. Wij houden de ontvangstdatum van uw declaratie aan als eerste dag – deze kan verschillen van de datum waarop u de declaratie aanleverde. Al onze betalingen zijn voorlopig. Dit houdt in dat wij betaalde bedragen terug kunnen vorderen naar aanleiding van controles. Voordat wij vergoedingen terugvorderen, sturen we u een schriftelijke toelichting. U kunt een terugvordering zelf aan ons overmaken, of we kunnen het verrekenen met een andere declaratie.

Crediteren

Als u een declaratie wilt intrekken of wijzigen, kunt u een creditregel aanleveren. Wij hanteren hiervoor de Apotheker declaratie farmaceutische hulp EI-standaard van Vektis, AP304 en declaratie hulpmiddelen EI-standaard van Vektis LH307.

Een creditregel is gelijk aan de debetregel. Een uitzondering hierop is het bedrag. Als u de volledige declaratie wilt crediteren, vult u in de creditregel het bedrag in dat wij uitbetaald hebben. Als u € 23 declareerde en wij € 19 hebben vergoed, vult u een bedrag van € 19 in op de creditregel.

U hoeft een foutieve declaratie alleen te crediteren als wij de declaratie (deels) vergoed hebben. Een afgewezen declaratie kunt u niet crediteren. Als u een declaratie wilt wijzigen, moet u de declaratie eerst crediteren en daarna opnieuw indienen. Het is niet mogelijk om een gedeelte van een vergoede declaratie te crediteren.

Een creditnota maakt u aan in uw declaratieprogramma. Deze programma’s hebben naast de optie debet ook een optie credit. Kunt u die optie niet vinden? Neem dan contact op met uw softwareleverancier. Uw creditnota dient u op dezelfde manier in als de declaratie, met dezelfde gegevens. Door de creditoptie te selecteren, wordt het bedrag negatief. U ontvangt vervolgens van ons een creditrekening voor het gecrediteerde bedrag.

Vragen van verzekerden

Heeft een verzekerde vragen over zijn of haar vergoeding? Laat hem of haar dan contact opnemen met onze klantenservice.

Problemen met declareren

Heeft u vragen over structurele declaratieproblemen of overige administratieve vragen? Dan kunt u contact opnemen met afdeling Administratief Relatiebeheer via 040-297 50 71.

Relevante links

Vergelijk en Kies
Vecozo
Declaratiehandleiding Vecozo


Heeft u vragen over uw declaraties?

Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 040 -297 57 48.