GGZ in uw regio - Verwijzingen naar I-psy, PsyQ of 1nP

Vanaf heden tot en met 31 december 2020 is het niet meer mogelijk om patiënten met een naturaverzekering bij één van de merken van Coöperatie VGZ te verwijzen naar I-psy, PsyQ of 1nP (dit zijn drie merken van Parnassia Groep). Het gaat om patiënten met veel voorkomende problematiek die in aanmerking komen voor een ambulante behandeling in de specialistische GGZ in de regio’s Haaglanden en Rotterdam Rijnmond. 

Wij vragen u de patiënten die u normaal gesproken zou verwijzen naar I-psy, PsyQ of 1nP via Zorgdomein direct te verwijzen naar iPractice (regio’s Rotterdam of Haaglanden). iPractice zorgt ervoor dat uw patiënt snel de juiste zorg ontvangt bij één van de deelnemende zorgaanbieders aan de Transfertafel in uw regio.

Op deze pagina vindt u:

 • Voor deze patiënten blijft de Parnassia Groep toegankelijk
 • 7 stappen van verwijzing naar start behandeling
 • Veel gestelde vragen

iPractice treedt namens de Transfertafel op als screen- en doorverwijsloket. Zij nemen uw verwijzing in behandeling en zoeken naar een geschikte en beschikbare GGZ-aanbieder. 

Voor deze patiënten blijft Parnassia Groep toegankelijk

De toegankelijkheid van Parnassia Groep blijft gewaarborgd voor cliënten: 

 • met klinische opname en/of crisissituaties (in het geval van regio Rijnmond kunnen zij bij Antes terecht en in het geval van regio Haaglanden bij Parnassia en Brijder).
 • met een vermoeden van een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) of verslaving (in het geval van de regio Rotterdam kunnen zij bij Antes terecht en in het geval van regio Haaglanden bij Parnassia en Brijder).
 • die geholpen kunnen worden binnen de Basis GGZ (Indigo)
 • voor uitsluitend de online behandelingen die geleverd worden door de digitale poli bij PsyQ en I-Psy

De groep patiënten met veel voorkomende problematiek die een ambulante behandeling in de specialistische GGZ nodig heeft is een brede groep waar Parnassia Groep de preferente aanbieder voor kan zijn. Voor uw gemak vervult iPractice één loketfunctie voor de gehele groep. 

Indien u patiënten verwijst naar iPractice die gezien hun zorgzwaarte of specifieke aandoening zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, niet behandeld kunnen worden bij een andere aanbieder, zal iPractice deze patiënten alsnog doorverwijzen naar Parnassia Groep.

In 7 stappen naar start behandeling

Uw patiënt doorloopt na uw verwijzing naar iPractice een aantal stappen. Binnen één werkdag vindt een telefonische intake plaats op basis van een gevalideerde vragenlijst. Binnen vier weken is uw patiënt aan de beurt bij één van de GGZ-zorgaanbieders.

 1. U verwijst via Zorgdomein naar aanbieder iPractice en het product Transfertafel Haaglanden of Rotterdam (afhankelijk van uw regio). U kiest: 

  • Regulier Online GGZ Transfer Den Haag Haaglanden (Transfertafel), of
  • Regulier Online GGZ Transfer Rotterdam Rijnmond (Transfer Tafel / Screenteam010)
 2. Binnen één werkdag wordt er door een psycholoog van iPractice contact opgenomen met uw patiënt voor een telefonische screening en uitleg over de Online Transfer

 3. Uw patiënt krijgt na de screening het verzoek een online intake met gevalideerde vragenlijsten in te vullen. Indien verdere exploratie nodig is volgt een video-consult. Indien uw patiënt niet online de intake kan doen, gebeurt dit telefonisch.

 4. Op basis van de screening en de online intake krijgt uw patiënt binnen 1 week een advies welke GGZ-aanbieder het best past bij de zorgbehoefte, rekening houdend met de wachttijden bij de GGZ-aanbieders.

 5. Uw cliënt kiest een aanbieder.

 6. Er vindt direct een (warme) overdracht plaats naar de desbetreffende zorgaanbieder. Na de overdracht krijgt u van iPractice terugkoppeling over de succesvolle afronding van de Online Transfer.

 7. In de meeste gevallen start uw patiënt binnen 4 weken met een intake bij de gekozen aanbieder.

Veelgestelde vragen

 • Waar is de Transfertafel voor?

  De Transfertafel zorgt ervoor dat de volledige zorgcapaciteit in uw regio wordt benut en patiënten de juiste zorg ontvangen.

 • Met welke aanbieders wordt samengewerkt aan de transfertafel?

  De Transfertafel is een samenwerkingsverband tussen verschillende GGZ-aanbieders (BuurtzorgT, CaleidoZorg, FortaGroep, HSK, MentaalBeter en Parnassia Groep) en Coöperatie VGZ.

 • Hoe neem ik contact op met iPractice over zorginhoudelijke vragen of het aanmeldproces?

  U kunt contact opnemen met de psychologen van iPractice op nummer 085-130 8909 of u kunt voor algemene vragen een email sturen naar transfer@ipractice.nl.
 • Moet ik zelf een nieuwe verwijzing aanmaken na de screening en transfer door iPractice?

  Nee, een nieuwe verwijzing is niet nodig. iPractice mag conform de landelijke verwijsafspraken GGZ doorverwijzen van de Generalistische Basis-GGZ naar de Gespecialiseerde GGZ (of vice versa).
 • Welke verzekeringen vallen onder Coöperatie VGZ?

  Onder Coöperatie VGZ vallen mensen die verzekerd zijn bij VGZ, Univé Zorg, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Zorgzaam en UMC Zorgverzekeraar. Restitutieverzekerden van deze merken én UMC-verzekerden kunnen zowel bij Parnassia Groep als bij de Transfertafel terecht.
 • Informatie voor uw patiënt

  In de zorgzoekers van de verschillende merken, is een melding ingesteld met informatie. Verder is op de website van Coöperatie VGZ een algemene pagina met meer informatie ingericht. 

  Patiënten kunnen contact opnemen met de zorgadviseurs van Coöperatie VGZ op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 131 16 11 of een terugbelverzoek achterlaten op de website.

  Parkeer- en vervoerskosten

  Verzekerden die naar een andere aanbieder moeten, kunnen in aanmerking komen voor een budget voor vervoer en parkeren. Als mensen hiervoor in aanmerking komen, berekenen we dit bedrag en maken het naar hen over. Ze hoeven geen declaratieformulieren in te vullen. Ze kunnen dit budget regelen via onze zorgadviseurs. Zij denken mee en kijken welk vervoermiddel het beste aansluit: openbaar vervoer of taxi. 

Heeft u nog vragen? 

U kunt voor zorginhoudelijke vragen of vragen over het aanmeldproces contact opnemen met de psychologen van iPractice op telefoonnummer 085-130 8909. Voor algemene vragen kunt u een email sturen naar iPractice.

We helpen u graag. Onze medewerkers staan klaar om uw vragen over deze zorgomleiding te beantwoorden. Bekijk op de pagina Service & Contact hoe u contact met ons opneemt. 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord