Symposium Digitalisering in de huisartsenzorg

banner ggz
Op 23 juni 2021 organiseren we het symposium Digitalisering in de huisartsenzorg. Tijdens dit symposium nemen we u mee in de wereld van digitalisering en effectieve technologieën binnen de huisartsenzorg. Op deze pagina leest u meer over het programma en de breakout sessies.  

Digitalisering in de huisartsenzorg, denkt u met ons mee?

Samen met u als huisarts, praktijkondersteuner huisarts, beleidsbepaler of praktijkmanager zien we het als onze missie om de zorg toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Digitalisering kan hier een bijdrage aanleveren. Maar ook kan het u ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden.

Of het nu gaat om digitale huisartsenzorg, digitale inloopspreekuren, telezorg, telemonitoring, PGO’s of andere digitale voorzieningen en technologie: digitalisering is niet meer weg te denken uit de huisartsenzorg. Het afgelopen jaar is er tevens een versnelling gekomen op het gebied van digitalisering door het Coronavirus. Naast de voordelen die digitalisering u direct opleveren, vraagt dit ook om extra inspanning, tijd en middelen van u als zorgaanbieder.

Graag verkennen we op 23 juni met u hoe we gezamenlijk invulling geven aan deze uitdaging. In 9 inspirerende breakouts gaan we dieper in op voorbeelden en initiatieven die bijdragen aan de digitalisering van de huisartsenzorg. In het aanmeldformulier geeft u aan welke 2 breakouts u bij wilt wonen. 

Het symposium wordt digitaal verzorgd via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u een e-mail van ons met een deelnamelink. Aanmelden was mogelijk tot 18 juni 2021.

Programma webinars

25 januari 2022,
16:00 - 17:15 uur           

                                                                 

                                                                    

                                                                             

Stress Autism Mate (SAM) - GGz Centraal

Stress is overal en heeft ook goede functies. Zo is het nodig om tot goede resultaten te komen en adequaat op gevaar te reageren. Stress wordt ongezond als er onvoldoende tijd is om te herstellen, als er de hele dag door stress is of als het brein te sterk staat afgesteld op deze stressreactie”, vertelt psychiater en onderzoeker Yvette Roke. “Voor mensen met autisme is stress vaak een probleem. Ze hebben een te sterk afgesteld brein, veel meer en veel langer last van ongezonde stress én het herstel is lastiger.” Tijdens het webinar vertelt Yvette Roke over stress (en autisme) en over hoe ze samen met mensen met autisme een app ontwikkelde om de stress van het dagelijks leven in kaart te brengen: de Stress Autism Mate (SAM).


Digitale verslavingszorg - Vincent van Gogh

Het stigma ‘verslaving’ is vaak onwenselijk en onverwacht, waardoor cliënten een (te) hoge drempel ervaren om hulp te zoeken. Vincent van Gogh biedt sinds vorig jaar digitale verslavingszorgbehandelingen aan, waardoor de drempel wordt verlaagd, de eigen regie van cliënten wordt vergroot én de behandelduur positief wordt beïnvloed. Nieuwsgierig geworden hoe deze digitale behandeling wordt vormgegeven? Meld je aan om de ervaringen en resultaten van Vincent van Gogh te horen!

 

22 februari  2022,                    16:00 - 17:15 uur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Versnelde behandellijn - Yulius
Bij Yulius wordt de wachtlijst dagelijks gescreend op (on)juiste verwijzingen en vindt een generalistische intake plaats. Door voor specifieke doelgroepen een versnelde behandellijn te organiseren, wordt bij deze cliënten snel ingespeeld op de zorgvraag. Specifieke situaties vragen om een snelle interventie, zoals bij cliënten met een dreigende escalatie of recidiverende cliënten. De intake wordt versneld aangeboden, waardoor de passende zorg snel geïdentificeerd is. Bovendien wordt zo voorkomen dat terugval of verslechtering optreedt. In het webinar licht Yulius toe hoe ze dit proces geïmplementeerd hebben, voor welke doelgroepen welke zorg wordt aangeboden en wat geleerde lessen en vervolgstappen zijn.

 

Veiligheid in de langdurige GGZ – GGZ Noord Holland Noord
Gebaseerd op het Safewards-model heeft GGZ Noord Holland Noord een methodische aanpak ontwikkeld om optimale veiligheid te creëren. Deze aanpak is bruikbaar voor alle teams van cliënten binnen de specialistische & langdurige ggz en forensische zorg, zowel klinisch als ambulant. Tijdens het webinar wordt toegelicht uit welke onderdelen de aanpak bestaat, hoe dit in de praktijk wordt gebracht bij GGZ Noord Holland Noord en welke grote meerwaarde deze aanpak biedt voor cliënten, teams en medewerkers. De agressie is zichtbaar afgenomen, er is een duidelijke vermindering van grensoverschrijdend gedrag bij cliënten én medewerkers.

 

29 maart 2022,
16:00 - 17:15 uur
                                                                                                                                                                            

Leefstijl in de klinische GGZ - GGz Centraal

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een tot 20 jaar kortere levensverwachting vergeleken met de algemene bevolking, vooral door lichamelijke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en  diabetes. Dit wordt onder andere veroorzaakt door bijwerkingen van medicatie en een ongezonde leefstijl. GGZ Centraal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor leefstijlverbetering voor cliënten in de klinische zorg. Hierdoor verbeteren de psychische en lichamelijke gezondheid van cliënten. GGZ Centraal geeft in deze webinar uitleg over de leefstijlgerichte aanpak en de geleerde lessen van de afgelopen jaren.

 

Fit op Weg poli - GGZ Delfland

GGZ Delfland heeft een vernieuwende werkwijze ontwikkeld: de Fit op Weg poli. Binnen de Fit op Weg poli wordt naast psychische problematiek ook gekeken naar andere zaken die bijdragen aan de klachten, of klachten zelfs veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn slaaptekort, financiële omstandigheden, te weinig beweging, ongezonde voeding en medicatie. Na een uitgebreide intake wordt vrijwel direct gestart met een traject om deze omliggende problemen aan te pakken. Pas daarna wordt gestart met diagnose-specifieke therapie. Hierdoor is er geen sprake meer van een wachttijd en wordt in veel gevallen het behandeltraject aanzienlijk verkort. GGZ Delfland neemt ons mee in deze vernieuwende werkwijze en wat er nodig is voor een goede implementatie hiervan in de praktijk. Dat betreft meer dan alleen aandacht voor de inhoud of de logistiek van de behandeling

 

26 april 2022,
16:00 - 17:15 uur

Behandelmanagement - HSK

HSK past in al haar behandelingen “Behandelmanagement” toe. Het bijsturen van behandelingen op basis van gemeten effectiviteit is daarbij een continu proces. De manier waarop HSK deze werkwijze heeft geïmplementeerd is uniek doordat het een verregaande verandering is geweest in zowel werkmethodes als cultuur. Het resultaat is een efficiëntere behandeling met een gelijkblijvend behandelresultaat, dalende wachtlijsten en een hogere cliënttevredenheid. In deze webinar vertelt HSK hoe Behandelmanagement er uit ziet en wat er nodig is om als zorgaanbieder met deze werkwijze aan de slag te gaan.

 

Aanvullend onderwerp, informatie volgt z.s.m.

 

31 mei 2022,
16:00 - 17:15 uur

24/7 zorg op afstand - GGZ Noord Holland Noord
Zorg is niet altijd beschikbaar op de momenten dat cliënten het nodig hebben. Vaak moet dan worden uitgeweken naar crisiszorg, omdat meer passende of lichtere zorg niet beschikbaar is. GGZ Noord Holland Noord biedt een digitale zorgcentrale aan, waarmee cliënten laagdrempelig contact kunnen opnemen. Een digiteam biedt 24/7 zorg op afstand voor cliënten en naasten, ze leveren daarmee on demand een aanvulling op het ambulante zorgaanbod voor cliënten met een intensieve zorgvraag. Tijdens het webinar wordt stilgestaan bij de organisatorische en praktische aanpassingen die GGZ Noord Holland Noord heeft doorgevoerd, maar ook hoe cliënten meer regie kunnen nemen en ervaren in hun eigen behandeling.

 

Stabiele cliënten met complexe medicatie - GGZ Oost Brabant
Een deel van de cliënten waar complexe medicatie wordt voorgeschreven is stabiel en heeft naast controle op de medicatie geen zorgbehoefte. Deze cliënten hebben geen multidisciplinaire zorg nodig. Bij GGZ Oost Brabant worden stabiele cliënten met complexe medicatie waar mogelijk actief overgedragen naar de huisarts of GBGGZ. Als dit (nog) niet kan, omdat de netwerkpartner zich bijvoorbeeld (nog) niet bekwaam genoeg acht, wordt de cliënt intern zo licht mogelijk behandeld totdat overdragen wel mogelijk is. GGZ Oost Brabant licht in het webinar toe hoe deze aanpak in de praktijk is uitgewerkt en wat hun resultaten en ervaringen tot nog toe zijn.

28 juni 2022,                              16:00 - 17:15 uur

Programma volgt z.s.m.

Sprekers & breakout sessies

Jaap de Bruijn
Dagvoorzitter
Coöperatie VGZ

Max Andriessen
Innovatiemanager Digitale Zorg Strategie Coöperatie VGZ
Pieter van Tiel
Praktijkhoudend huisarts
Huisartsenpraktijk De Morgen
André Hermsen
Innovatiemanager
Sensire / NAAST
Hans Niendieker
Directeur
HINQ
Marjo Vissers

Divisievoorzitter Zorg
Coöperatie VGZ


Guy Vroemen
CEO
Co-Med Group BV
Sjoerd van den Brink
Digital Missieleider Gezond Leven Platform
Coöperatie VGZ
Dennis van de Rijt
Programmamanager OmZorg
Zorggroep DOH
Tomas Göbbels
Senior Zorginkoper Integrale zorg
Coöperatie VGZ
Huub Hopman
Missieleider Digitale Zorg Strategie
Coöperatie VGZ
Paula van Brakel
Business development manager
SkinVision
Thijs van Kempen
Directeur Zorg
PRO Groep
Jorien Sjoerdsma
Directeur Bedrijfsvoering
Zorggroep DOH
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam