Webinar: Vrijheid & Veiligheid - Wet zorg en dwang in de praktijk!

18-05-2022

Hoe ga je in de praktijk om met de Wet zorg en dwang, en hoe zet je eigen regie van ouderen daarbij centraal? Tijdens de webinar Vrijheid & Veiligheid – Wet Zorg en dwang in de praktijk! op maandag 30 mei vertellen Caroline Beentjes, Daphne Mensink en Mariëlle van Laar over hun ideeën en ervaringen. Meld je aan voor de webinar en luister en praat mee!

Onderwerp: Vrijheid & Veiligheid – Wet Zorg en dwang in de praktijk
Datum en tijd: Maandag 30 mei van 15:00 tot 16:30 uur
Sprekers: Caroline Beentjes (Raad van Bestuur bij Woonzorggroep Samen), Daphne Mensink (Coördinator Radicale Vernieuwingen Zorg bij Sensire) en Mariëlle van Laar (Adviseur Zorgproces en kwaliteit bij Sensire)
Aanmelden: Via het aanmeldformulier

Eigen regie, en daarmee zelfstandigheid van ouderen, zien we bij Coöperatie VGZ als één van de belangrijkste uitgangspunten bij het inrichten van ouderenzorg in Nederland. Met de beweging Radicale Vernieuwing geven 24 zorgorganisaties hier letterlijk invulling aan onder het motto ‘Van Regels naar Relaties’. Deze visie hebben zij bij de implementatie van de Wet zorg en dwang ter hand genomen met het actieteam ‘Vrijheid en veiligheid voor levensgeluk van ouderen’. Een interessant thema voor medewerkers van intramurale en extramurale ouderenzorg, huisartsen, gemeentes maar ook voor andere beleidsmakers.

Ieder mens is anders. Hoe maak je voor iedere bewoner een goede afweging rond vrijheid en veiligheid? Hoe verhoudt de vrijheid en veiligheid van de cliënt zich tot die van de medewerker? Hoe ga je in de praktijk om met de Wet zorg en dwang? Wat betekent dit voor de samenleving en hoe kunnen burgers hier ook aan bij dragen?

Caroline Beentjes is vanuit haar rol als bestuurder betrokken bij de actiegroep die in overleg met het ministerie van VWS de ruimte heeft gekregen om de verplichtingen uit de Wet zorg en dwang op een andere manier in te vullen. Zij zal dilemma’s, ervaringen en oplossingen delen.

Daphne Mensink deelt haar ervaringen vanuit het Actieteam Ruimte voor Dementie (waarin 14 zorgorganisaties actief zijn) én het ‘open deur beleid’ dat Sensire hanteert. Zij zal vanuit een intramuraal perspectief de ervaringen met Vrijheid & Veiligheid toelichten.

Marielle van Laar zal vanuit het extramurale perspectief toelichten hoe Sensire omgaat met de Wet zorg en dwang. Hoe doe je dat in de praktijk? Hoe betrek je de fysieke en sociale omgeving van iemand met dementie? Want ook ouderen met dementie krijgen de vrijheid om in de eigen wijk rond te lopen, met alle uitdagingen van dien.

Luistert u mee naar de ervaringen van Caroline, Daphne en Mariëlle? Natuurlijk is er ook voldoende mogelijkheid om vragen te stellen en samen in gesprek te gaan. Aanmelden kan via onze website.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam