Voorschrijven geneesmiddel barnidipine (Cyress)

20-06-2018
Zorgaanbieders maken samen met Coöperatie VGZ dagelijks werk van betaalbare zorg. Wij willen u graag informeren over een brief die Coöperatie VGZ recent heeft verstuurd.


Vanuit onze declaratiegegevens is gekeken naar het voorschrijven van het geneesmiddel barnidipine (Cyress®). Barnidipine is één van de calciumantagonisten voor de behandeling van lichte tot matige essentiële hypertensie. Wij stellen vast dat het geneesmiddel barnidipine in toenemende mate ondoelmatig, als eerste recept, wordt voorgeschreven. 8% van het totaal aantal voorschriften calciumantagonisten betreft barnidipine. Dit is 60% van de totale kosten binnen deze groep.

De toename verbaast VGZ onder andere gezien de volgende gegevens:

  • Volgens het Geneesmiddelenbulletin worden de calciumantagonisten ongespecificeerd in de NHG-standaard vermeld. Er is geen voorkeur voor een middel en barnidipine is niet of nauwelijks onderbouwd naar comorbiditeit.
  • Indicaties, bijwerkingen en interacties zijn vergelijkbaar met of inferieur aan bijvoorbeeld amlodipine of nifedipine.


Bekijk hier de volledige brief
Huisartsen die veelvuldig barnidipine voorschrijven, hebben bovenstaande informatie per brief ontvangen.  


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam