Tijdelijke opschorting voorkeursbeleid Levosert®

01-09-2022
Vanaf 1 augustus 2022 voeren wij het voorkeursbeleid op het hormoonspiraaltje. Het voorkeursgeneesmiddel is Levosert en geldt voor alle toekomstige gebruikers. Met dit beleid proberen we de zorg nu en in de toekomst betaalbaar te houden. Huisartsen en gynaecologen zijn eind juni jl. door de fabrikant geïnformeerd over de introductie van Levosert op de Nederlandse markt. Dit is gebeurd middels een voorlichtingsbrochure over Levonorgestrel (afleveringssysteem voor intra-uterien gebruik, intrauterine device, IUD) om risico’s op toepassingsfouten te minimaliseren, risico op ectopische zwangerschappen te verminderen alsook informatie te verstrekken over de voorwaarden voor en wijze van gebruik m.b.v. een witte hand envelop. Wij hebben vernomen dat deze informatie niet goed is doorgekomen. Daarom willen wij onderstaande informatie graag onder uw aandacht brengen.

 

Via onderstaande link vindt u de documenten met uitleg over het plaatsen van de Levosert spiraal:

Heeft u andere medische vragen over het product of de toediening daarvan? Dan kan contact worden opgenomen met de contactservice voor medische vragen van de leverancier Gedeon Richter via telefoonnummer tel: +32 3 302 04 63 (te vinden op: https://gedeonrichterbenelux.com/nl/contact) of mailadres info.benelux@gedeonrichter.eu.

Tijdelijke opschorting aanwijzing Levosert®

In de afgelopen weken hebben enkele huisartsen zich bij ons gemeld dat zij zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op de aanwijzing van het preferente geneesmiddel Levosert®. Levosert® is preferent sinds 1 augustus jl. In overleg met de fabrikant schorten wij de aanwijzing van de Levosert® tijdelijk op. Dat betekent dat het niet-preferente product Mirena® ook wordt vergoed. De wijziging gaat per direct in. In verband met de tijdlijnen van Z-Index is deze aanpassing per 1 oktober 2022 zichtbaar in uw apotheek informatiesysteem. Wij beraden ons over een herintroductie van de Levosert®, waarbij we de huisartsen tijdig en volledig zullen informeren.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam