Eerste geslaagde editie van Zorgaanbieders aan het woord

18-12-2019
Op maandag 4 november vond de eerste editie van Zorgaanbieders aan het woord voor Huisartsenpraktijken plaats. Een kleinschalige bijeenkomst waarin zorgaanbieders samen met ons in gesprek gingen. In dit nieuwsbericht leest u een beknopt verslag van de avond.

Uw mening en ervaringen als zorgaanbieders zijn voor ons groot van belang. Daarom organiseren we geregeld bijeenkomsten waarin we samen met u in gesprek gaan. Het doel? Op zoek gaan naar verbeteringen en samen een werkwijze ontwikkelen die bijdraagt aan zinnige zorg.

Openlijke discussies & actiepunten

Mede dankzij de inbreng van de aanwezigen blikken wij terug op een zeer geslaagde avond. De openlijke discussies die er waren hebben geleid tot een aantal concrete actiepunten. Sommige hiervan liggen buiten onze invloedssfeer. Ze worden reeds op landelijk niveau opgepakt in het kader van Het Roer Gaat Om en Ontregel de Zorg.

Met andere punten gaan wij aan de slag. Voor de aankomende periode betekent dit in ieder geval: 

 • Zorgdragen voor informatie op de website voor de zorgaanbieders van de geestelijke gezondheidszorg over terug- en doorverwijzen van patiënten.
 • Op de website informatie vermelden over de gecontracteerde hulpmiddelen leveranciers voor 2020.
 • Informatieverstrekking op de website over de verklaring voor dieetpreparaten. 
 • Onderzoeken of wij eerder terugkoppeling kunnen geven over de behaalde resultaten van bijvoorbeeld Doelmatig Voorschrijven.
 • Onderzoeken of de retourinformatie aangepast kan worden bij de verrekening door middel van correcties.
 • Onderzoeken of declaraties waarbij ten onrechte geen achterstandswijkcode zijn meegegeven, afgewezen kunnen worden met de mededeling dat deze met de juiste achterstandswijkcode opnieuw gedeclareerd kunnen worden.

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom bovenstaande actiepunten.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam