Vergoedingsvoorwaarden afbouwmedicatie antidepressiva VGZ

07-06-2021

Met enige regelmaat ontvangen wij vragen van patiënten, voorschrijvers en apotheken over de vergoedingsvoorwaarden van Coöperatie VGZ (VGZ) bij het afbouwen van antidepressiva. Graag informeren wij u via dit bericht over dit onderwerp.

Vanuit de gedachte van zinnige zorg is het van belang dat patiënten niet langer dan nodig deze medicatie gebruiken. De meeste patiënten kunnen gelukkig vrij gemakkelijk afbouwen met geregistreerde geneesmiddelen. Bij sommige patiënten, bij wie risicofactoren voor het optreden van onttrekkingsverschijnselen aanwezig zijn of een terugval ervaren wordt door het optreden van onttrekkingsverschijnselen, is het van belang dat er geleidelijk wordt afgebouwd. Essentieel bij de afbouw is de begeleiding van de patiënt door voorschrijver en/of apotheker.

VGZ baseert haar vergoedingsvoorwaarden op het multidisciplinair document “Afbouwen SSRI’s & SNRI’s”. Dit multidisciplinaire document is opgeleverd in september 2018 en is samengesteld door de KNMP, NHG, NVvP en MIND om afbouwschema’s te ontwikkelen ten behoeve van het afbouwen van een SSRI of SNRI’s. Het document is verwerkt in de NHG-Standaard met uitgebreidere aanbevelingen voor afbouwen van SSRI's. Inclusief adviezen over geleidelijkere afbouwschema's om onttrekkingsverschijnselen te voorkomen. Aanleiding om dit document op te stellen is het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing voor de manier waarop patiënten die onttrekkingsverschijnselen ervaren, het beste kunnen afbouwen. Ondanks het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing, vergoedt VGZ het afbouwen op basis van dit document.

In het genoemde multidisciplinair document zijn afbouwschema’s (tabel 3) beredeneerd die het voor deze patiënten mogelijk maken adequaat af te bouwen. De doseringen in de tabel 3 worden vergoed door VGZ. Afbouwschema’s die daarvan afwijken worden niet vergoed door VGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen adviseren wij om een afbouwschema voor te schrijven conform tabel 3 van het multidisciplinair document. De apotheek van de patiënt levert de medicatie, zo nodig als magistrale of doorgeleverde bereiding. Alle medicijnen en doseringen zijn beschikbaar via grootbereiders. Venlafaxine met vertraagde afgifte is verkrijgbaar via de Transvaal apotheek in Den Haag. Met de twee beschikbare sterktes kunnen alle doseringen uit tabel 3 gecombineerd worden. De begeleiding van de patiënt tijdens de afbouw blijft zo onder verantwoordelijkheid van de huisarts en de eigen apotheek. Indien de voorschrijver gedurende de afbouwperiode van de patiënt een extra dosering nodig acht die niet is opgenomen in tabel 3 kan deze dosering worden vergoed. Het is wel van belang om de onderbouwing van dit besluit goed vast te leggen in het patiëntendossier. Op onze website zijn de vergoedingsvoorwaarden uitgeschreven.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam