Verbeterde versie toelichting en addendum Resultaatbeloning voorschrijven regionaal 2022-2023

23-09-2021
In juli hebben wij de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 gepubliceerd op onze website. Naar aanleiding van deze publicatie hebben wij overleg gehad met de LHV en de NHG. Op basis van dit overleg hebben wij nog enkele verbeteringen doorgevoerd die verwerkt zijn in het document met de toelichting op het beleid doelmatig voorschrijven en het addendum Resultaatbeloning voorschrijven van geneesmiddelen regionaal.

De wijzigingen zijn als volgt:

 • Opgenomen dat de huisarts voorschrijft en de apotheker hierin adviseert en dat samen verantwoordelijkheid wordt genomen voor medicatiebewaking en -begeleiding;
 • Opgenomen dat landelijke richtlijnen leidend zijn;
 • Bij gepast gebruik is opgenomen dat het verantwoord verminderen en stoppen van medicatie, in lijn met de geldende NHG richtlijnen en STOP START NL criteria dient te gebeuren;
 • Bij kostenbeheersing is opgenomen dat we stimuleren dat er op stofnaam en toedieningsvorm wordt voorgeschreven;
 • Bij de indicator gepast gebruik ‘Voorkeur nortriptyline boven amitriptyline bij patiënten boven de 65 jaar’ is de leeftijd bijgesteld naar 70 jaar.
 • Bij de indicatoren voor longmedicatie is de volgende indicator komen te vervallen: Start met dosisaerosolen in plaats van droge poeder inhalatoren (DPI) bij nieuwe gebruikers.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam