Verandering contractering prestatie zorg voor kwetsbare ouderen per 2020

17-04-2019
De afgelopen jaren zijn er op diverse plekken in Nederland pilots gestart rondom de contractering van een integrale DBC kwetsbare ouderen. De uitkomsten van deze pilot zijn zeer positief en daarom hebben we besloten de contractering hiervan uit te breiden.
Aangezien deze ontwikkeling door ons wordt gestimuleerd en de ouderenzorg in de regio baat heeft bij een zo groot mogelijk aantal aansluitende huisartsen is het daarom in de regio’s waar een DBC kwetsbare ouderen is geïmplementeerd per 1 januari 2020 niet meer mogelijk om de individuele prestatie kwetsbare ouderen af te sluiten. Het is uiteraard wel mogelijk om als individuele huisarts aan te sluiten bij de integrale DBC die door de zorggroep wordt georganiseerd. U kunt zich daarom bij vragen hierover of bij de wens tot aansluiting richten tot de voor u relevante zorggroep.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam