Update: contractering eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg 2020

19-12-2019
Begin september informeerden wij u over de voorlopige uitslag van het offertetraject dat wij voor 2020 voor eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg hebben uitgezet. Inmiddels is het proces van de inkoopprocedure afgerond en is de situatie in de GHOR-regio’s definitief.

Actueel overzicht

Voor de namen van de voor 2020 geselecteerde diagnostiekaanbieders in uw GHOR-regio verwijzen we naar het overzicht op onze website.

Hier kunt u zien wat de actuele situatie in uw regio is. In een beperkt aantal regio’s vindt nog overleg plaats, waardoor een aanvulling mogelijk is. In specifieke situaties en bij ‘grensverkeer’ is er een mogelijkheid om gebruik te maken van een gecontracteerde diagnostiekaanbieder uit een andere GHOR-regio.

Vervolg

De door ons gecontracteerde (regievoerende) diagnostiekaanbieders in de regio zijn in gesprek met (een vertegenwoordiging van) relevante partijen in de regio (waaronder zorggroepen en huisartsen) om afspraken te maken over de situatie met ingang van 1 januari 2020. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over het faciliteren van digitaal aanvragen, de toegang tot het priknetwerk, terugkoppelen van aanvraaggedrag, consultverlening, informatiedeling tussen partijen ter voorkoming van dubbele diagnostiek, tijdige uitslagen van onderzoeken, tijd tot afname/uitvoer van onderzoeken en tevredenheidsonderzoek onder patiënten en aanvragers.

We streven er naar om u als aanvrager meer invloed te geven op de wijze waarop de eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg in uw eigen regio wordt vormgegeven. Daarom worden afspraken vastgelegd in een door de partijen ondertekende overeenkomst (Service Level Agreement). Wij hebben met gecontracteerde aanbieders afgesproken dat zij minimaal het huidige service- en kwaliteitsniveau in de regio handhaven, inclusief een fijnmazig priknetwerk. In regio’s waarin geen regievoerend diagnostiekaanbieder is gecontracteerd, verandert er minder. Hier blijft het diagnostiekaanbod komend jaar grotendeels ongewijzigd.

Gevolgen voor verzekerden

We informeren uiteraard onze verzekerden via de gebruikelijke kanalen over wat het offertetraject voor hen betekent. Wij willen daarnaast vragen om voor verzekerden van VGZ en de bij Coöperatie VGZ behorende merken vanaf 1 januari 2020 diagnostiek en trombosezorg aan te vragen bij door ons gecontracteerde aanbieders. Dit om te voorkomen dat verzekerden op basis van hun polisvoorwaarden de kosten voor diagnostiek niet volledig vergoed krijgen. Het gecontracteerde aanbod in uw regio is terug te vinden op onze website. 

Meer informatie of vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website voor antwoorden op de meest gestelde vragen. Heeft u andere vragen? Stel uw vraag via de mail en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam