Uitbetaling prestatie 'Resultaatbeloning Doelmatig voorschrijven regionaal 2022'

05-04-2023
Voor contractjaar 2022 konden huisartsen bij het afsluiten van een overeenkomst kiezen om ook een addendum voor de prestatie ‘Resultaatbeloning Doelmatig voorschrijven regionaal’ met ons af te sluiten. Heeft u hiervoor gekozen? Dan kunt u nu in aanmerking komen voor de uitbetaling van deze resultaatbeloning.

 

Voorwaarden voor resultaatbeloning

Voor een resultaatbeloning wordt achteraf beoordeeld of aan de vooraf gestelde voorwaarden voldaan is. We beoordelen de 'Resultaatbeloning Doelmatig voorschrijven regionaal 2022' op de volgende punten:

  • Regionale scores op de voorschrijfindicatoren (deze zijn inmiddels gedeeld met de regionale huisartsenorganisaties)
  • Deelname aan een FTO (Farmacotherapeutisch Overleg)

De uitbetaling van de resultaatbeloning

Zorgaanbieders die deze prestatie met ons hebben afgesloten, ontvangen in het 2e kwartaal van dit jaar het addendum en meer informatie over de afrekening. Deze brief en het addendum vindt  u tegen die tijd in VECOZO. U hoeft zelf geen actie te ondernemen. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam