Uitbetaling prestatie 'Resultaatbeloning Diagnostiek en Kwaliteit 2023'

06-05-2024
Voor contractjaar 2023 konden huisartsen bij het afsluiten van een overeenkomst kiezen om ook een addendum voor de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ af te sluiten met ons. Heeft u hiervoor gekozen? Dan kunt u nu in aanmerking komen voor de uitbetaling van deze resultaatbeloning.

Uitleg en voorwaarden resultaatbeloning

Voor een resultaatbeloning wordt achteraf beoordeeld of aan de vooraf gestelde voorwaarden voldaan is. De voorwaarden voor de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ zijn:

  • De zorgaanbieder neemt minimaal 1x per jaar deel aan een intercollegiale terugkoppeling op aanvraaggedrag. Deze terugkoppeling is georganiseerd door de gecontracteerde diagnostiekaanbieder in de regio waarin de zorgaanbieder actief is.
  • De zorgaanbieder vraagt minimaal 90% van de laboratoriumdiagnostiek digitaal aan.

Zo vraagt u de resultaatbeloning aan

Heeft u een addendum voor de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ met ons afgesloten? Ga naar de Uitvraagmodule van VECOZO en vul de vragenlijst Resultaatbeloning Diagnostiek & Kwaliteit 2023 in. U heeft hiervoor de tijd tot en met 30 juni 2024.

Zo declareert u de resultaatbeloning

Zodra u de vragenlijst heeft ingediend, ontvangt u in VECOZO een nieuw addendum bij uw overeenkomst. Hierin vindt u het tarief en de prestatiecode die horen bij de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’. Als u Coöperatie VGZ als uw preferente verzekeraar voor 2023 heeft ingesteld, worden het tarief en de prestatiecode automatisch door ons verstuurd naar de andere verzekeraars.

U kunt de prestatie ‘Resultaatbeloning diagnostiek en kwaliteit’ direct declareren op basis van het tarief en de prestatiecode uit het addendum. U declareert deze prestatie met terugwerkende kracht over het hele jaar 2023. Raadpleeg uw overeenkomst(en) voor de afgesproken verwerkings- en betalingstermijnen.

Vragen?

Heeft u vragen over de resultaatbeloning? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam