Spiegelinformatie Doelmatig Voorschrijven 2020

14-01-2021
In dit nieuwsitem geven wij u toelichting op de brief die wij eind 2020 hebben verstuurd over Spiegelinformatie Doelmatig Voorschrijven 2020 tot en met kwartaal 3.

In deze brief is een vervelende onduidelijkheid geslopen. Het gaat hier dan om de scores op de indicator “Stoppen met glibenclamide boven 70 jaar”.

In het addendum staat vermeld dat de score over 2020 hiervoor <10% dient te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het percentage wordt dan bepaald door het aantal patiënten van 71 jaar of ouder met gebruik van glibenclamide te delen door het aantal patiënten van 71 jaar of ouder met gebruik van een SU-derivaat.

In de brief die is verstuurd wordt het aantal patiënten van 71 jaar of ouder dat GEEN gebruik maakt van glibenclamide gedeeld door het aantal patiënten van 71 jaar of ouder met gebruik van een SU-derivaat. De teller is dus niet juist gebruikt. U kunt zelf uw behaalde score bepalen door voor deze indicator de in de brief gepresenteerde noemer minus de teller te delen door de noemer.
Dus: (noemer - teller) / noemer * 100%.

Zoals in de brief al is aangegeven zijn de gepresenteerde data ter informatie: voor de bepaling van de vergoeding over 2020 zullen de data van geheel 2020 gebruikt worden.
Bovenstaande omissie zal daarbij uiteraard worden gecorrigeerd.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam