Service & Bereikbaarheid is vernieuwd!

28-09-2021
Het addendum Service & Bereikbaarheid voor 2022-2023 is vernieuwd. Uit gesprekken met huisartsen en de LHV is de behoefte aan vernieuwing naar voren gekomen. Wij hebben daarom het addendum voorzien van een aantal nieuwe deelprestaties. Andere deelprestaties zijn komen te vervallen.

 

Voor 2022-2023 kunt u kiezen uit de volgende deelprestaties:

 • Het hebben en gebruiken van de mogelijkheid voor de patiënt voor het digitaal maken van een afspraak.
 • Het hebben en gebruiken van mogelijkheden tot het aanvragen van herhaalrecepten via e-mail, website of herhaalreceptenlijn.
 • Aanbieden en stimuleren van E-consulten waarbij de patiënt binnen 2 werkdagen reactie krijgt.
 • Aanbieden en stimuleren van beeldbellen ter vervanging van een fysiek consult in overleg tussen huisarts en patiënt.
 • Digitale zelftriage
 • Aanbieden en stimuleren van de mogelijkheid tot inzien van labuitslagen.
 • Aanbieden en stimuleren van de mogelijkheid tot telemonitoring en thuismetingen waarbij indien nodig de huisartsenpraktijk de benodigde devices beschikbaar stelt ter voorkoming van fysieke consulten.

Let op voldoende informatie op de website van uw praktijk
In het addendum staan de voorwaarden voor deze deelprestaties. Een van de voorwaarden is dat u op uw praktijkwebsite duidelijk dient aan te geven welke deelprestaties uw praktijk aanbiedt. Bij de beoordeling van uw aanvraag, bezoeken wij uw website. Staat niet alle informatie op uw website? Wij bieden u het addendum aan voor het aantal deelprestaties waar u aan voldoet en sturen u een e-mail met onze bevindingen. Heeft u uw website aangepast en ons hiervan op de hoogte gesteld? Dan nemen wij uw aanvraag opnieuw in behandeling en passen zo nodig het addendum aan.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam