Regionale ELV coördinatiepunten

25-06-2018
Sinds 1 april j.l.  is in iedere regio een ELV coördinatiepunt beschikbaar. Dit coördinatiepunt moet erin voorzien dat de verwijzer één centraal aanspreekpunt heeft of één centrale website/app kan raadplegen, waarin inzichtelijk wordt waar beschikbare bedden zijn in de regio. Wij zien nog verschillen in de werking van het coördinatiepunt. Dit vraagt om doorontwikkeling.

Per regio is het coördinatiepunt anders georganiseerd. In de ene regio maakt men gebruik van een website of app en in de andere regio is er een centraal telefoonnummer. Ook zien we dat sommige regio’s al druk bezig zijn met de verbreding van de loketfunctie naar andere vormen van tijdelijk verblijf. VWS vraagt partijen ook om deze doorontwikkeling in gang te zetten. 

Op de website van Zorgverzekeraars Nederland vindt u een up-to-date overzicht met contactgegevens van alle coördinatiepunten in Nederland. Het kan voorkomen dat u als huisarts verwijst naar een ELV bed dat buiten uw eigen regio ligt. 

Mocht u in uw regio problemen ervaren met (de werking van) het ELV coördinatiepunt dan adviseren wij u dit allereerst kenbaar te maken bij uw huisartsenorganisatie in de regio. Vaak zijn zij actief betrokken bij de opzet en doorontwikkeling van het coördinatiepunt.  Biedt dit geen oplossing dan kunt u deze signalen ook kenbaar maken bij uw regionale inkoper of via het huisartsenloket van VGZ. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam