Persoonlijk advies voor passende zorg

Het kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

16-06-2021
Vorig jaar is Coöperatie VGZ (zorgkantoor en zorgverzekering) gestart met een nieuwe service; het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. Het Kennisloket geeft telefonisch advies aan ouderen over de verschillende domeinen heen (Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo, Zorgverzekeringswet Zvw, Wet langdurige zorg Wlz). Momenteel helpt het Kennisloket zo'n 150 tot 200 leden per maand. In dit nieuwsbericht leest u hoe u als huisarts het Kennisloket in kan zetten.

Persoonlijk advies voor passende zorg
Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een dienstverlening voor ouderen of hun naasten, opgericht door coöperatie VGZ (zorgkantoor en zorgverzekering). Ouderen hebben vaak steeds meer zorg nodig. In sommige gevallen breekt het moment aan waarop het thuis niet meer gaat. In de wirwar aan regels en formulieren is het dan lastig om grip te krijgen op de situatie. U kunt uw patiënt dan wijzen op het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg. Daar krijgt hij of zij antwoord op vragen over passende, langdurige zorg. Zoals: gaat het om zorg die vanuit de gemeente (Wmo) komt, zorg vanuit de zorgverzekering of zorg vanuit het Zorgkantoor (Wlz)? De adviseurs van het Kennisloket hebben hierbij nauw contact met consulenten bij gemeentes. Zodat we samen tot een passend advies kunnen komen.

Succesvolle start: "Het Kennisloket hielp mij en mijn zieke vrouw op het juiste moment"

Momenteel helpt het Kennisloket zo’n 150 tot 200 mensen per maand telefonisch op weg. De patiënten en hun naasten of mantelzorgers die contact zoeken met het Kennisloket beoordelen de dienstverlening en adviezen met een 8,4!

Meer informatie voor u als huisarts?

Huisartspraktijken in de zorgkantoorregio's van Coöperatie VGZ ontvangen komende periode een informatiepakket. Heeft u het pakket niet ontvangen of heeft u als huisarts(praktijk) vragen? Stuur ons een e-mail en wij zorgen dat u aanvullende informatie ontvangt. Kijk ook eens op onze website van het VGZ Zorgkantoor


  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam