Omzetprotocol Biosimilars Insulines beschikbaar

03-06-2019
Coöperatie VGZ zet zich in om doelmatig voorschrijven te verbeteren. Wij geloven dat dit haalbaar is door goede samenwerking tussen de voorschrijver en apotheek. Sinds enkele jaren is een even effectief en veilig insuline-glargine (Abasaglar®) op de markt gekomen voor de Lantus®. VGZ heeft Abasaglar® als preferent middel aangewezen voor haar verzekerden. Daardoor is er een afslag op de lijstprijs, wat maakt dat Abasaglar® vele malen doelmatiger is dan Lantus®. VGZ stimuleert derhalve het gebruik van Abasaglar® bij diabetes type 2 (insulines) onder nieuwe én bestaande gebruikers.

Daartoe maakt VGZ afspraken met zowel zorggroepen als apotheekketens. Meer informatie over deze biosimilar heeft de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) beschikbaar gesteld op haar website.

Voor de situaties waarin patiënten overstappen naar een biosimilar heeft VGZ samen met de NDF, KNMP en DVN een lijst met aandachtspunten ontwikkeld. Deze zijn belangrijk om de zorgvuldigheid van het proces te borgen. De aandachtspunten kunt u vinden op de website van de Diabetesfederatie.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam