Verhelderende gesprekken met LHV en InEen over inkoopprocedure aanvullend online aanbod farmaceutische zorg

19-10-2021
Zoals eerder bekendgemaakt in onze vorige nieuwsbrief en in het nieuwsbericht ‘Start inkoopprocedure aanvullend online aanbod farmaceutische zorg’ zijn we voor 2022 een inkoopprocedure gestart voor aanvullend online aanbod binnen de farmaceutische zorg. Naast het gemak van online bestellingen en leveringen van medicijnen begrijpen we dat u als voorschrijver ook vragen heeft. Bijvoorbeeld over hoe dit online aanbod uw dagelijkse werkzaamheden kan beïnvloeden en hoe we met elkaar de kwaliteit van zorg waarborgen. Hierover hebben we de afgelopen maanden diverse verhelderende gesprekken gevoerd met de LHV en InEen.

 

Kwaliteit van zorg en onderlinge bereikbaarheid
De belangrijkste onderwerpen die zijn besproken waren de kwaliteit van zorg en de onderlinge bereikbaarheid tussen de huisarts en online aanbieders van farmaceutische zorg. Tijdens de gesprekken met de LHV en InEen hebben we toegelicht dat wij dit als harde eis stellen aan de voorkeursaanbieders. Vanzelfsprekend is dit gewaarborgd in de inkoopprocedure. Zo moeten de voorkeursaanbieders bijvoorbeeld voldoen aan alle vereiste zoals de NZa deze stelt. Daarnaast staan we in de inkoopprocedure stil bij de uitvoerbaarheid van medicatiebeoordelingen, een laagdrempelige bereikbaarheid voor voorschrijvers en de bijdrage aan en participatie in regionale Farmacotherapeutische overleggen (FTO’s).

Bewaking regionale afspraken over doelmatig voorschrijven
Naast de kwaliteit van zorg en onderlinge bereikbaarheid hebben we ook gesproken over hoe de online aanbieders in de farmaceutische zorg aansluiting vinden in de regionale afspraken over doelmatig voorschrijven. Aangezien de regionale afspraken centraal staan in onze contractering voor 2022-2023 binnen de huisartsenzorg, bespreken we dit punt ook uitvoerig met de potentiële aanbieders van online farmaceutische zorg. In onze gesprekken met de voorkeursaanbieders vragen we actief naar de wijze waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan de regionale afspraken. Zo bewaken we de regionale afspraken en zorgen we er samen voor dat het online aanbod van farmaceutische zorg aansluit bij de regionale afspraken.

In gesprek met diverse huisartsen
Op basis van de gesprekken met de LHV en InEen hebben we binnenkort ook nog een aantal gesprekken met diverse huisartsen. Tijdens deze gesprekken gaan we dieper in op vragen en staan we uitvoerig stil bij eventuele onduidelijkheden over de rol en betrokkenheid van voorschrijvers.

Wilt u op de hoogte blijven of wilt u meer lezen?
Bekijk dan onze speciale webpagina. Op deze webpagina vindt u naast algemene informatie meer informatie over de zorg voor uw patiënt en over de toekomstige samenwerking met de online aanbieders. Op basis van relevante ontwikkelingen en de gesprekken met diverse huisartsen wordt deze webpagina continu aangevuld met nieuwe informatie.

Stel een vraag of geef een suggestie aan ons door
Heeft u zelf een vraag of suggestie over het aanvullend aanbod farmaceutische zorg? U kunt uw vraag of suggestie eenvoudig aan ons doorgeven door gebruik te maken van een webformulier.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam