Implementatie ondersteunde zelfzorg wordt onderdeel reguliere zorginkoop

02-07-2018
Volgende stap in opschaling ondersteunde zelfzorg.

Steeds meer eerstelijns zorgorganisaties willen ondersteunde zelfzorg (verder) implementeren, zodat chronisch zieken meer regie over hun gezondheid krijgen. Bij deze implementatie kunnen zorgorganisaties begeleiding vragen van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van een plan van aanpak met Scan & Plan. Ook kunnen ze een bijdrage in de implementatiekosten aanvragen. Deze ondersteuning wordt nu nog gefinancierd vanuit een apart innovatiebudget van Kom Verder, een initiatief van ZO!. Vanaf 1 januari 2019 komt daar verandering in en wordt de ondersteuning onderdeel van de reguliere zorginkoop.

Aanvraagprocedure:

Om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning zijn een aantal voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning. Deze kunt u hier lezen. U kunt uw ondersteuningsaanvraag bij VGZ indienen via zorginkoopintegralezorg@vgz.nl. Hierbij benadrukt VGZ dat als onderdeel van de aanvraag minimaal een positieve business case moet worden aangeleverd die aanwijzing geeft tot vermindering van de zorgkosten.

Voor meer informatie zie: https://zelfzorgondersteund.nl/zorgverlener/publicaties/

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam