Hybride huisartsenzorg

Samen met huisartsen doen we ervaring op

21-12-2021
Hoe houden we huisartsenzorg goed, toegankelijk en betaalbaar? Hoe helpt digitalisering daarbij? Om op deze vragen antwoord te krijgen doen wij ervaring op met digitale huisartsenzorg. Maar wat betekent dat voor u? Graag vertellen wij u er in dit nieuwsbericht meer over.

Huisarts spil in de zorg: hybride huisartsenzorg

Eigenlijk is de term hybride huisartsenzorg volgens ons beter dan digitale huisartsenzorg. Want digitalisering kan nooit de fysieke huisarts vervangen. U blijft de spil in de zorg. En digitalisering is geen doel maar slechts een middel. Digitale huisartsenzorg zal volgens ons bestaan naast de fysieke huisarts. Vandaar de term hybride.

Pilots samen met huisartsen

Kunnen combinaties van digitale en fysieke zorg ons helpen? Bijvoorbeeld bij het oplossen van de druk op de huisartsenzorg? En hoe ziet dat er in de toekomst uit? Op deze vragen willen we graag antwoorden. We vinden het belangrijk hierin samen te werken met huisartsen. Daarom zijn we een aantal pilots gestart met huisartsenpraktijken. Deze lopen voorop in het leveren van hybride zorg. We pionieren samen met hen in digitale oplossingen. Doel is dus om ervaring op te doen en te leren van de ervaringen van zorgaanbieders en onze leden.

Vraag het de Huisarts

Daarnaast willen we onze leden meer regie geven over hun zorg en gezondheid. Dat komt terug in de pilot met de app Vraag het de Huisarts. Hierin kunnen onze leden vragen stellen aan de medisch deskundigen van MedicInfo. Deels ook buiten de kantoortijden. Een deel van onze leden geven we voor een periode toegang tot de app. Via een anonieme enquête die vervolgens uit wordt gezet onder de leden, leren we van de ervaringen.

“De leden kunnen op deze manier hun zorgvraag stellen waar en wanneer ze dat willen’, vertelt Iris Timmermans, innovatiemanager Zorg bij Coöperatie VGZ. “We zijn benieuwd of de laagdrempelige vorm van zorg de leden meer regie over hun gezondheid geeft. En of de triage beter kan werken. We zijn ook nieuwsgierig naar wat dit betekent voor de werkdruk van de huisartsen. Kan die wellicht omlaag? En krijgt de huisarts daardoor meer tijd voor patiënten die complexe zorg nodig hebben?”

Heeft u ideeën of ervaring met hybride huisartsenzorg?

We zijn enthousiast van start gegaan. En houden u via onze website graag op de hoogte van onze ervaringen in dit digitale, of liever gezegd, hybride veld. Heeft u zelf ervaring of ideeën op het gebied van hybride huisartsenzorg, die u met ons wil delen? Via uw regionale zorginkoper horen we graag van u!

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam