Gevolgen beleidsregel voor Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019

15-11-2018
Voor 2018-2019 is met huisartsen een tweejarige overeenkomst afgesloten. Er wordt dus voor 2019 geen nieuwe overeenkomst gesloten. De NZa heeft in de zomer de beleidsregel en bijbehorende tariefbeschikking ‘Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019’ gepubliceerd. Graag informeren wij huisartsen over de belangrijkste wijzigingen en de eventuele gevolgen voor de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019. 

NZa maximum tarieven
In de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019 is opgenomen dat VGZ de vigerende NZa maximum tarieven hanteert zoals door de NZa vastgesteld. De NZa heeft de maximum tarieven 2018 geïndexeerd en opgenomen in de tariefbeschikking 2019. VGZ zal deze verhoogde NZa maximumtarieven hanteren in 2019.  

Tarieven M&I verrichtingen
In verband met indexatie van de tarieven voor M&I verrichtingen in de NZa beleidsregel wijzigt het tarief van een aantal M&I verrichtingen. Daarom bieden wij alle gecontracteerde praktijken op korte termijn een nieuwe bijlage 1A aan via VECOZO waar de nieuwe tarievenlijst voor M&I verrichtingen en verbruiksmaterialen in is opgenomen. Wij verzoeken u om dit addendum via VECOZO getekend te retourneren. 

Vervallen prestaties en introductie van nieuwe prestaties
Per 2019 heeft de NZa het telefonisch consult, emailconsult en consult regulier korter dan 20 minuten laten vervallen. Hiervoor in de plaats is een tweetal nieuwe prestaties geïntroduceerd:
Consult korter dan 5 minuten
Consult vanaf 5 minuten tot 20 minuten  

Deze wijziging is doorgevoerd voor de prestaties zoals omschreven voor regulier, passant, militair, gemoedsbezwaarden en POH GGZ. Deze wijziging zorgt er voor dat het niet meer uitmaakt of het consult via email, telefoon of in de spreekkamer plaatsvindt, maar vergoeding is gebaseerd op de tijdsduur van het consult. 

Daarnaast zijn alle verschillende prestatiecodes voor keuringen vervallen en is één nieuwe prestatie toegevoegd voor keuringen waarbij vergoed wordt per 5 minuten. 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam