Deadline aanlevering gegevens voor indicator formulariumgericht voorschrijven

22-07-2019
Afgelopen maand hebben wij huisartsen geïnformeerd over de behaalde resultaten van de prestatie Resultaatsbeloning Doelmatig Voorschrijven van Geneesmiddelen. Deze prestatie maakt onderdeel uit van de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019 die met Coöperatie VGZ is afgesloten. In dit bericht leest u hoe u nog in aanmerking kunt komen voor een vergoeding voor 2018.

Lever uw gegevens uiterlijk 24 augustus aan

Wanneer u als huisarts nog in aanmerking wilt komen voor een vergoeding voor de indicator formulariumgericht voorschrijven 2018 kunt u uiterlijk tot en met 24 augustus 2019 de gegevens vanuit uw HIS aanleveren. Uw score kan dan nog mee worden genomen in de laatste analyseronde. Na deze datum is het niet meer mogelijk een resultaat en de daarbij behorende vergoeding voor uw praktijk te bepalen.

Voor een correcte aanlevering van de gegevens is het belangrijk dat de juiste instellingen en licentiesleutels gebruikt worden. Daarnaast moet u toestemming geven in het HIS voor de aanlevering van de score formulariumgericht voorschrijven aan het NIVEL. Welke stappen daarvoor nodig zijn, verschilt per HIS.

 • Aanlevering via Digitalis-Prescriptor (CGM HUISARTS, CGM WEBHIS ZORGDOSSIER, TetraHis (Bricks huisarts), MicroHIS, OmniHis, Promedico ASP en Promedico VDF) 
  Lees hier meer over op de website van Prescriptor de instructie per HIS
 • Aanlevering via Medicom (PharmaPartners)
  U kunt uw toestemming voor het delen van gegevens met Nivel aangeven in het scherm ‘Externe toegang’ (via Praktijkbeheer > Onderhoud instellingen > Externe toegang > Klik op uw praktijknaam). U kunt hier aangeven dat u PharmaPartners toestemming verleent om de indicator (percentage formulariumgericht voorgeschreven) te delen met NIVEL. Dit doet u door de instelling 'NIVEL FGV gegevens verzenden' op 'Ja te zetten. Daarnaast kunt u hier een e-mailadres invullen, zodat NIVEL contact met u kan opnemen.

Heeft u nog vragen over de aanlevering van uw gegevens? Neem dan contact op met uw HIS-leverancier. Heeft u nog vragen over formulariumgericht voorschrijven? Kijkt u dan op de website van de LHV

Declaratie en uitbetaling 

Indien wij in juni nog geen resultaat voor de indicator formulariumgericht voorschrijven hadden, ontvangt u eind september bericht van ons met uw behaalde resultaat en de bijbehorende vergoeding. Daarna ontvangt u via VECOZO een addendum met de prestatiecode en het te declareren tarief voor de gehele prestatie Resultaatsbeloning Doelmatig Voorschrijven van Geneesmiddelen.

Is er voor 25 augustus geen data aangeleverd via uw HIS naar NIVEL? Dan kunnen wij geen resultaat en bijbehorende vergoeding bepalen voor de indicator formulariumgericht voorschrijven. Uw tarief voor de prestatie Resultaatsbeloning Doelmatig Voorschrijven van Geneesmiddelen in het aangeboden addendum wordt dan slechts opgebouwd uit de overige onderdelen van de prestatie.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam