Contractering 2020-2021 van start

29-08-2019
In de week van 9 september ontvangt u - als zorgaanbieder Huisartsenzorg - via VECOZO een voorstel voor een nieuwe overeenkomst huisartsenzorg voor de periode 2020-2021. Dit is een week later dan aangekondigd in ons inkoopbeleid.

De kleine vertraging heeft te maken met de pas recent afgeronde bestuurlijke overleggen met LHV en Ineen over de verwerking van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord over onder andere O&I en indexering in de contracten.

Op onze website vindt u een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige overeenkomst. Die zijn overigens tot een minimum beperkt, omdat we zoveel mogelijk continuïteit in onze afspraken met u willen behouden. We geven daarin ook een toelichting op de manier waarop de indexering in de tarieven is verwerkt. We hopen daarmee vragen en interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen en het geeft antwoord op de vraag hoe we landelijke afspraken hebben verwerkt in onze contracten. Zie ook het nieuwsbericht dat daarover door LHV en Ineen is gepubliceerd.

In het beleid huisartsenzorg 2020 zitten de grootste veranderingen in de afspraken over multidisciplinaire zorg en de introductie van de betaaltitels in kader van Organisatie & Infrastructuur. We hebben daar het afgelopen jaar intensief overleg over gevoerd met vertegenwoordigers van zorggroepen. Het offertetraject en de gesprekken daarover met zorggroepen zijn inmiddels gestart. 

We hopen u een passend aanbod te kunnen doen en kijken uit naar voortzetting van onze samenwerking. Het aanvragen van extra prestaties kan zoals u gewend bent via VECOZO. Voor aanvullende vragen kunt u contact met ons opnemen.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam