Bekostiging Meer Tijd Voor de Patiënt in 2024 en verder

29-06-2023
Al een groot deel van de huisartsen is bezig met de implementatie van Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). Kwaliteit leveren voor de patiënt, ruimte hebben om zorg goed te organiseren én plezier hebben in het vak zijn de belangrijkste doelen van MTVP. Onlangs is er in een Kamerbrief de verwachting uitgesproken dat MTVP pas vanaf 2025 structureel wordt bekostigd. Omdat wij huisartsen de zekerheid willen geven over de bekostiging en waarderen dat zij actief aan de slag zijn met MTVP, blijven wij de huidige bekostiging voortzetten totdat de NZa met structurele financiering komt.

Verwachte structurele bekostiging vanaf 2025

In een brief van minister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer staat dat  MTVP naar verwachting vanaf 2025 structureel wordt bekostigd. Hij volgt hiermee het advies van de NZa op. De NZa wil namelijk de wijziging samen met andere partijen zorgvuldig uitwerken, waardoor het niet mogelijk is om die al vóór 1 juli 2023 uitgewerkt te hebben. Ook sluit een wijziging in de bekostiging per 2025 beter aan op de lopende contractering.

Wij blijven MTVP bekostigen tot er structurele bekostiging is

We begrijpen dat het implementeren van MTVP een investering vraagt van huisartsenpraktijken en dat dit kosten met zich meebrengt. We vinden het belangrijk dat huisartsen de nodige stappen naar MTVP durven en kunnen maken. Daarom blijven wij ook in 2024 MTVP bekostigen in segment 3, zoals we dat in 2023 doen. We sluiten ons aan bij het bericht van Zorgverzekeraars Nederland dat zorgverzekeraars vertrouwen hebben in de werkwijze van MTVP en de huidige afspraken voortzetten.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam