Meer informatie over het Addendum Digitale slimme triage

Algemene voorwaarden en voorlopig aangewezen tools

24-11-2023
Vanaf 2024 kunnen huisartsen het addendum Digitale slimme triage aanvragen. Met dit addendum kunnen de kosten worden vergoed voor het organiseren en implementeren van slimme triage tools en applicaties. Momenteel krijgen we veel vragen over welke tools en applicaties voorlopig zijn aangewezen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Daarom geven we graag meer informatie over de algemene voorwaarden en voorlopig aangewezen tools en applicaties. 

Algemene voorwaarden

De inzet van digitale triage tools en applicaties zijn erop gericht om praktijken te ondersteunen in de juiste manier van werken. Daarom zijn onderstaande, algemene voorwaarden van toepassing:

 • De tool is in staat om als “digitale ingang” voor de patiënt naar de professional te functioneren
 • De tool genereert een voor de professional makkelijk te verwerken klinische samenvatting van de zorgvraag van de patiënt
 • De tool is niet bedoeld als zelf-triage door de patiënt en geeft dus geen vorm van uitkomst of medisch advies aan de patiënt
 • De tool biedt een professional omgeving, al dan niet (volledige) geïntegreerd in het huisartsinformatiesysteem, waarin binnenkomende triage volledig kan worden afgehandeld
Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld op basis van de ervaringen en succesfactoren uit eerdere pilots over de inzet van digitale slimme triage tools en applicaties. Meer informatie over één van deze pilots leest u in het nieuwsbericht ‘Organisatie in de huisartspraktijk belangrijkste factor voor succesvolle inzet AI-triage’.

Tools die niet voldoen aan bovenstaande algemene voorwaarden komen niet voor vergoeding in aanmerking op basis van het addendum Digitale slimme triage.

Let op: mogelijk vallen deze tools wel onder de deelprestatie ‘Aanbieden en stimuleren van gebruik van digitale advieshulp voor patiënten’. Deze deelprestatie is onderdeel van het addendum Service en bereikbaarheid 2024-2025. Lees meer informatie over alle addenda en bijbehorende voorwaarden.

Voorlopig aangewezen tools

Op dit moment zijn de tools van Huisartsen van Nederland en Bingli aangewezen en komen deze tools in aanmerking voor vergoeding.

We beseffen ons dat er veel meer tools beschikbaar zijn voor het organiseren en implementeren van slimme triage. Daarom voeren we momenteel gesprekken met verschillende aanbieders van vergelijkbare tools. Tijdens deze gesprekken onderzoeken we wat er nodig is om aan de voorwaarden te voldoen en borgen we de kwaliteit en effectiviteit. Uiteindelijk is het ons doel om meer tools aan te wijzen die voor vergoeding in aanmerking komen. Wanneer er nieuwe tools worden aangewezen, informeren wij u hierover via onze website.

Wilt u in aanmerking komen voor het addendum Digitale slimme triage?

Dan kunt u dit kenbaar maken door in de Uitvraagmodule van VECOZO de vragenlijst voor aanvullende prestaties 2024-2025 in te vullen. U kunt het addendum ook aanvragen door het formulier Overeenkomst of addendum aanvragen in te vullen.
 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam