Aanpassing vergoedingsvoorwaarden Liraglutide per 1 juli 2022

11-07-2022
De inzet van liraglutide (Saxenda®) kan per 1 juli 2022 alleen overwogen worden indien een erkende GLI niet succesvol is na één jaar behandeling (zie hiervoor Zorgstandaard Obesitas 2010).

 

Dit is de uitkomst van overleg tussen het Zorginstituut Nederland (ZINL), het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Deze aanpassing vindt plaats zodat de vergoeding beter aansluit bij de van kracht zijnde richtlijn, de Zorgstandaard 2010. Er zijn nog geen erkende intensieve GLI (GLI+) programma’s voorhanden, en daarom wordt in dezen de inzet van obesitas medicatie gekoppeld aan de in de Zorgstandaard Obesitas 2010 geldende voorwaarde bij een erkend GLI programma. Voor verdere toelichting en antwoorden op de meest gestelde vragen omtrent dit medicijn, zie de Q&A over de vergoeding van liraglutide bij obesitas.

Patiënten die dit medicijn al hebben voorgeschreven gekregen kunnen bij uitzondering doorgaan met dit medicijn vanuit de basisverzekering. Alleen voor (nieuwe) personen die vanaf 1 juli 2022 dit medicijn krijgen voorgeschreven, geldt de aangepaste vergoedingsvoorwaarde, zoals boven beschreven. Bij het voorschrijven van dit medicijn per 1 juli moet u gebruik maken van de artsenverklaring

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam