Aanbod Zorgovereenkomst 2022-2023

17-09-2021
U ontvangt op korte termijn ons aanbod van de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023. Daarnaast wordt de vragenlijst 'Huisartsgeneeskundige zorg aanvullende prestaties 2022-2023' open gezet.

 

In uw aanbod ontbreken de volgende addenda;

 • POH-GGZ: wij vragen deze uit ter toets op de hoogte van de inzet POH-GGZ.
 • Praktijkmanagement: hiervoor zijn per 2022 ruimere mogelijkheden voor ureninzet tot maximaal 4,5 uur per week per normpraktijk.
 • Service & Bereikbaarheid: deze prestatie is doorontwikkeld waardoor er nieuwe deelprestaties beschikbaar zijn.

Voor deze drie prestaties geldt dat de vragenlijst ingevuld dient te worden alvorens het addendum kan worden aangeboden.

Het addendum voor de Regionale prestatie en het addendum Resultaatsbeloning Doelmatig Voorschrijven regionaal ontbreken. Wij zijn met uw zorggroep in overleg om dit inhoudelijk vorm te geven. Zij zullen u verder informeren zodra wij deze overeenstemming hebben bereikt.

Wilt u een aanvullende prestatie toevoegen die niet is aangeboden? Dan vult u de vragenlijst in. Is uw aanbod naar wens? Dan hoeft u de vragenlijst niet in te vullen, ondanks de e-mail die u heeft ontvangen van VECOZO.

We vertrouwen er op u hiermee een passend aanbod te hebben gedaan en kijken uit naar de voortzetting van onze samenwerking.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam