Zorgovereenkomst 2022-2023

Op deze pagina vindt u onze zorgovereenkomst huisartsgeneeskundige zorg 2022-2023 en de aanvullende prestaties. Op basis van recent overleg met de LHV en de NHG zijn de documenten 'Toelichting wijziging prestatie doelmatig voorschrijven' en het 'Addendum bij ZOVK 2022-2023 Resultaatsbeloning doelmatig voorschrijven regionaal' aangepast (ten opzichte van de versies die eind juli door ons zijn gepubliceerd). In dit nieuwsitem kunt u lezen welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Zorgovereenkomst & aanvullende prestaties

De zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 bestaat uit:

Naast de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg kunt u in aanmerking komen voor aanvullende prestaties. Deze aanvullende prestaties worden via een addendum toegevoegd aan de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg. De addenda bij de zorgovereenkomst, zien er als volgt uit:

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe zorgovereenkomst en addenda ten opzichte van 2020-2021, leest u hier terug.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam