Zorgovereenkomst 2022-2023

Op deze pagina vindt u onze zorgovereenkomst huisartsgeneeskundige zorg 2022-2023 en de aanvullende prestaties.

Het huidige addendum 'Formularium gericht voorschrijven' zal komen te vervallen per ingang van 2023. Dit is landelijk bepaald. Er wordt momenteel door ZN en de LHV gewerkt aan een nieuwe landelijk prestatie ter vervanging. Hierbij wordt gedacht aan een prestatie FTO. Deze prestatie is landelijk echter nog niet volledig uitgewerkt.

Zorgovereenkomst & aanvullende prestaties

De zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 bestaat uit:

Naast de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg kunt u in aanmerking komen voor aanvullende prestaties. Deze aanvullende prestaties worden via een addendum toegevoegd aan de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg. De addenda bij de zorgovereenkomst, zien er als volgt uit:

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe zorgovereenkomst en addenda ten opzichte van 2020-2021, leest u hier terug.  

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam