Zelfzorg

Steeds meer organisaties voor eerstelijnszorg willen ondersteunde zelfzorg (verder) implementeren. Dit, zodat mensen met een chronische ziekte meer regie krijgen over hun gezondheid. Indien hiervoor extra financiering nodig is, kunnen zorggroepen een plan bij ons indienen. Op deze pagina informeren we u hier graag verder over.

Als Coöperatie VGZ vinden we het belangrijk dat er actief beleid wordt gevoerd op het implementeren van zelfzorg. Veel zorgaanbieders zijn inmiddels begonnen met de implementatie van zelfzorg en hebben hiervoor in een eerder stadium een beroep gedaan op de middelen die via Zelfzorg Ondersteund! (ZO!) beschikbaar zijn gesteld.

Sinds 2019 wordt ingezet op verdere opschaling, met als verandering dat er vanaf 2019 geen sprake meer is van een initiële investering via Zelfzorg Ondersteund. Wanneer een (eenmalige) investering benodigd is om de (implementatie)plannen rondom zelfzorg uit te voeren, wordt dit met ons als zorgverzekeraar besproken. Om de impact te vergroten is de laatste jaren ingezet op een meer regionale aanpak van zelfzorg en een toename van inzicht in de uitkomsten.

Aanvraagprocedure

Wanneer een (eenmalige) investering benodigd is, kunt u dit aanvragen op basis van een plan dat voldoet aan de criteria van zinnige zorg. Zo dient de kwaliteit van zorg en de patiënttevredenheid toe te nemen en leiden projecten aantoonbaar tot lagere zorgkosten. Een bijbehorend plan van aanpak met bijbehorende evaluatie afspraken en een positieve business case vormen de basis van uw aanvraag. Daarnaast beoordelen we aanvragen in het licht van de regionale context en de samenhang met de gemaakte afspraken binnen O&I.

Als u in aanmerking wilt komen voor extra ondersteuning bij de implementatie van zelfzorg, kunt u contact opnemen met de zorginkoper in uw regio.

Met hart voor zinnige zorg
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord