Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016 2017

De Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg zoals wij die met huisartsen gesloten hebben heeft een looptijd van twee jaar, namelijk van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Dit betekent dat wij voor 2017 geen nieuwe overeenkomst zullen aanbieden. Binnen deze lopende overeenkomst heeft alleen de prestatie 'Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen' een looptijd van één jaar. Voor 2017 heeft u het addendum 'Resultaatsbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2017' aangeboden gekregen.

Daarnaast is het mogelijk om aanvullende addenda met ons te sluiten voor een aantal prestaties. Wilt u gebruik maken van extra prestaties die nu nog geen onderdeel zijn van uw overeenkomst? U kunt dit aanvragen door de vragenlijst van de betreffende prestatie(s) in te vullen. Aanvullende addenda kunnen per kwartaal worden toegevoegd aan de overeenkomst.

Hieronder vindt u de overeenkomst, een uitgebreide toelichting en alle bijbehorende informatie die voor u relevant kan zijn.

Leeswijzer Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017
Overeenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017 
Bijlage 1 Lijst M&I verrichtingen en verbruiksmaterialen 
Bijlage 1a Tarievenlijst M&I verrichtingen en verbruiksmaterialen 2017 
Bijlage 1a Tarievenlijst M&I verrichtingen en verbruiksmaterialen 2016 

De addenda zijn voor u relevant wanneer u hiervoor heeft geopteerd en VGZ daarmee akkoord is gegaan. Het betreft de volgende optionele addenda:
Addendum POH GGZ
Addendum Zorg voor kwetsbare ouderen 
Addendum Resultaatbeloning service & bereikbaarheid
Addendum Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2016 
Addendum Resultaatbeloning Doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2017 
Addendum Resultaatbeloning diagnostiek & kwaliteit 
Addendum Zorgvernieuwing 

Addendum Stoppen met roken
Addendum Verloskundige Zorg 
Addendum SCEN consultatie 
Addendum Regionale prestatie - vast component 
Addendum Regionale prestatie - variabel deel
Addendum Abdominale echografie