Zorgomleiding Ikazia Ziekenhuis

Wij maken – net als andere zorgverzekeraars – afspraken over de hoeveelheid zorg die ziekenhuizen in een jaar mogen verlenen. Deze afspraken zijn in lijn met het landelijk hoofdlijnenakkoord waarin een maximale groei van 0,8% is afgesproken. Wij maken deze afspraken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, ook voor de meest kwetsbare groepen. Dat is en blijft het uitgangspunt bij de afspraken die we met ziekenhuizen maken. Ook met het Ikazia Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid zorg die zij in 2019 mogen verlenen, maar naar verwachting gaat het Ikazia Ziekenhuis meer zorg verlenen dan is afgesproken. Daarom vragen we huisartsen om nieuwe patiënten vanaf juli 2019 zoveel mogelijk naar een ander ziekenhuis in (de regio) Rotterdam te verwijzen.  

Veelgestelde vragen en antwoorden

Om u en uw patiënten zo goed mogelijk te helpen, vindt u hieronder alle veelgestelde vragen en antwoorden.

 • Voor 2019 hebben Ikazia Ziekenhuis en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ een contract gesloten met een budgetplafond. Er is dus een beperking afgesproken voor de hoeveelheid zorg die Ikazia dit jaar levert aan VGZ-verzekerden. Daarom leiden we VGZ verzekerden om naar een andere instelling. Dit is van toepassing op nieuwe verwijzingen voor patiënten met een naturapolis. U kunt uw patiënt verwijzen naar een ander ziekenhuis in (de regio) Rotterdam (zie vraag 4). Voor alle verzekerden van VGZ is in de regio Rotterdam voldoende ziekenhuiszorg beschikbaar bij andere ziekenhuizen en klinieken in de omgeving. Uw patiënt kan hier eventueel contact over opnemen met VGZ. Zij zoeken een alternatief en houden zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van uw patiënt. Ook geven ze inzicht in eventuele kostenvergoedingen voor bijvoorbeeld vervoer.

 • Dat kan, maar de kans bestaat dat het Ikazia Ziekenhuis uw patiënt (na de eerste afspraak) naar een ander ziekenhuis verwijst.
 • Zorgbemiddeling houdt in dat de afdeling Zorgadvies van Coöperatie VGZ uw patiënt helpt bij het vinden van een andere, passende instelling (ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum). Onze zorgadviseurs mogen geen afspraken maken voor verzekerden en kunnen een verwijzing naar het Ikazia ook niet omzetten. De daadwerkelijk verwijzing loopt altijd via u (de huisarts). Onze zorgadviseurs kunnen wel aangeven waar een verzekerde terecht kan, wat de eventuele wachttijd is enzovoort. Ook geven ze inzicht in eventuele kostenvergoedingen voor bijvoorbeeld vervoer. Onze zorgadviseurs zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op 088 131 1614.
 • U kunt verwijzen naar een ander ziekenhuis in (de regio) Rotterdam. Denk aan het Albert Schweitzer ziekenhuis, het Oogziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis. Maar een van de andere ziekenhuizen zou ook kunnen.
 • Zo zorgen we dat het afgesproken zorgbudget voldoende is voor de rest van het jaar en dat iedereen die er nu al in behandeling is het hele jaar bij Ikazia Ziekenhuis terecht kan.
 • De omleiding geldt dit jaar. Dus tot en met december 2019.
  • Als uw patiënt met spoed behandeld moet worden
  • Als uw patiënt al met een behandeling is begonnen
  • Als uw patiënt zwanger is
  • Als uw patiënt een oncologische zorgvraag heeft
  • Als uw patiënt een kind < 18 jaar is die zorg nodig heeft
  • Als uw patiënt een restitutiepolis heeft
 • Nee, dit geldt alleen voor nieuwe patiënten.
 • Een patiënt die met een nieuwe klacht komt waarvoor hij niet in de jaren 2018 en 2019 in het Ikazia is onderzocht en/of behandeld.
 • Nee, de maatregel geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
 • Ja. Patiënten met een restitutiepolis kunnen altijd in het Ikazia terecht.
 • Onze zorgadviseurs denken met uw patiënt mee en kijken welk vervoermiddel het beste aansluit: openbaar vervoer of taxi.
 • Er is een budget voor vervoer en parkeren. We berekenen dit bedrag en maken het naar uw patiënt over. Verzekerden hoeven geen declaratieformulieren meer in te vullen. Uw patiënt kan dit budget regelen via onze zorgadviseurs op 088 131 1614.
 • Ja. Als uw patiënt zich voor zorgbemiddeling meldt bij de afdeling Zorgadvies van VGZ, informeert de zorgadviseur uw patiënt over de wachttijd bij andere ziekenhuizen in de regio. De zorgadviseur houdt zoveel mogelijk rekening met persoonlijke omstandigheden en voorkeuren.
 • De afspraken die VGZ maakt met ziekenhuizen gaan niet alleen over geld, maar ook over kwaliteit. U kunt erop vertrouwen dat elk ziekenhuis waar wij een contract mee hebben, goede zorg levert.
 • Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering uitgevoerd door VGZ, Zorgzaam, UMC en IZA. 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam