Sterke regio, samenwerking en regionaal maatwerk

Samenwerken in de regio is noodzakelijk voor een toekomstbestendige huisartsenzorg. Wij zien veel mogelijkheden op dit gebied. Iedere regio heeft echter zijn eigen uitdagingen. Daarom maken wij graag maatwerkafspraken die aansluiten bij de behoeften van de regio. Ook richten wij ons op de ondersteuning van huisartsen via de eerstelijns ondersteuningsgelden.

Meer maatwerk via regionale prestatie 

We zien dat iedere regio zijn eigen uitdagingen heeft op het gebied van goede patiëntenzorg en welzijn. Het is van belang dat oplossingen binnen de huisartsenzorg passen bij de regio. Daarom bieden we de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken in onze zorgovereenkomsten. Een aantal aanvullende prestaties uit de overeenkomst zijn gecombineerd met de regioprestatie. Hierdoor creëren we financieel en inhoudelijk de ruimte om écht impact te maken binnen de regio. Het maken van maatwerkafspraken heeft daarnaast als voordeel dat we zorgovereenkomsten kunnen versimpelen en de administratieve last voor de huisarts kunnen beperken.  

Samenwerking & coördinatie in de wijk 

De samenwerking tussen regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT) organisaties en de specialist ouderengeneeskunde (SO) is belangrijk. Het netwerk dat hiermee ontstaat voorkomt zwaardere zorg of stelt die uit. Gezamenlijk proactief en preventief optreden, leidt op korte termijn tot minder instroom in het ziekenhuis en op de langere termijn tot een verbeterde gezondheidssituatie van de wijk.

We vinden het belangrijk dat samenwerkingen in de wijk gericht zijn op het voorzien van passende zorg voor al onze leden, het voorkomen van overlap in geboden zorg en het verder ontwikkelen van netwerkzorg voor kwetsbare ouderen. Het doel is om de zorg rondom onze leden te organiseren en versnippering te vermijden.

We dragen daarnaast bij aan de zichtbaarheid van de SO. Het moet voor de huisarts makkelijk en vanzelfsprekend zijn om de SO te betrekken bij de zorg voor ouderen met meervoudig complexe problematiek. De SO moet een geïntegreerde, adviserende functie krijgen binnen de samenwerking met de huisarts en wijkverpleging. Om dit te bereiken halen we graag kennis en goede voorbeelden van samenwerking met aandacht voor de positie van de SO op bij zorgaanbieders.

Mentale Gezondheid 

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) biedt vanaf 2024 de ruimte aan huisartsenpraktijken om meer uren POH-GGZ in de praktijk in te zetten. Naast de ruimte die hierdoor ontstaat binnen de huisartsenpraktijk, zien wij meer mogelijkheden om de huisarts te ondersteunen rondom mentale gezondheid in de eerste lijn. Samenwerking in de regio tussen de regionale huisartsenorganisatie, de GGZ-partners en het sociaal domein is daarbij van groot belang. Die basis gebruiken we graag om goede initiatieven in de regio uit te rollen. Zo zien wij meerwaarde in de vorming van Mentale Gezondheidscentra in de regio. In deze centra werken huisartsen, sociale partners en de GGZ-aanbieders samen. Hulpvragen die niet per se in de GGZ thuishoren, maar ook niet in de huisartsenpraktijk, worden via deze centra zo goed mogelijk belegd en van een passend vervolg voorzien.

Naast het opzetten van de Mentale Gezondheidscentra gaan we met huisartsen in gesprek over de mogelijkheden en voordelen van digitale triage en de daarbij behorende netwerkintake. Op basis van de ervaringen van deelnemende zorgprofessionals en onze ervaringen, stimuleren we de inzet van de good practice 'Casuïstiekoverleg Huisartsen en Monodisciplinaire GGZ'. Wat ons betreft een mooi voorbeeld van goede ketensamenwerking en hoe deze te versterken. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam