Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. Daarnaast zijn er steeds grotere gezondheidsverschillen binnen Nederland. Daarom vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dit doen we door aandacht te hebben voor gezond, gelijk en groen

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met zorgaanbieders in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de:

Wat zien we als zorgverzekeraars graag bij zorgaanbieders?

Om samen met zorgaanbieders in te zetten op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector, zien we graag dat zorgaanbieders:

  • Zich committeren aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
  • Duurzaamheid verankeren in hun strategie. Van kleine zorgaanbieders die geen strategie hebben verwachten we aandacht voor duurzaamheid in plannen en ontwikkelingen.

Gezondheidsverschillen verkleinen

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) leven gemiddeld 6 jaar korter en gemiddeld 15 jaar in minder goede gezondheid dan mensen met een hoge SES (Pharos). De verwachting is dat sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) in Nederland gaan toenemen. Het percentage mensen met een lage SES dat zich gezond voelt zal afnemen tot 2040, terwijl dit voor mensen met een hoge SES niet verandert (VTV-2018, RIVM).

Wij vinden het van belang dat iedereen goede toegang heeft tot de zorg in Nederland. Wij besteden hier daarom in de huisartsenzorg expliciet aandacht aan, bijvoorbeeld via onze Meer Tijd voor de Patiënt projecten en samenwerkingsagenda’s met gemeenten.

Daarnaast zetten wij bij gezondheidsbevordende programma’s zoals de Gecombineerde Leefstijlinterventie en Stoppen met Roken programma’s expliciet in op initiatieven die aandacht hebben voor SEGV en proberen deze programma’s samen met de zorgprofessionals beter passend te maken voor deze kwetsbare groep mensen. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam