Uw gekozen zorgsoort:

Aanvraagformulieren

Wilt u extra prestaties aanvragen? Dat kan via Vecozo. Bent u op zoek naar aanvraagformulieren voor uw patiënten? U vindt hieronder verschillende documenten.

  • Aanvraagformulier Stoppen met Roken
    Dit ‘Landelijk uniform aanvraagformulier stoppen met roken zorg’ wordt ingevuld door de behandelaar en is maximaal 3 maanden geldig. Per stoppoging en bij wijzigingen is een nieuw formulier vereist. Dit formulier is ook het recept.
  • Verklaring dieetpreparaten
    De behandelaar vult de verklaring in en overhandigd deze aan de gecontracteerde leverancier of apotheek. Als de verzekerde kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan mag het formulier rechtstreeks naar Coöperatie VGZ verstuurd worden. Dit formulier is ook het recept.
  • Aanvraagformulier Machtigingen
    Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen moet vooraf toestemming aangevraagd worden. De behandelaar vult het formulier in en stuurt het rechtstreeks naar Coöperatie VGZ. Wij geven binnen tien werkdagen een reactie.