Uw gekozen zorgsoort:

Machtigingen

Er zijn twee situaties waarin het noodzakelijk is om vooraf toestemming van ons te krijgen voor een behandeling specialistische GGZ; namelijk bij zorg in het buitenland en bij opname (verblijf).

Buitenland

Voor specialistische GGZ in het buitenland is voorafgaand (aan de behandeling) onze toestemming vereist. Deze toestemming kunt u via machtigingenbtl@vgz.nl aanvragen. Wij ontvangen graag de volledige gegevens van uw patiënt, een behandelplan en een offerte.
Wij vergoeden de rekening van GGZ in het buitenland volgens de afgegeven machtiging. Zo nodig vragen we via onze verzekerden meer informatie op.

Meer informatie over de machtigingsprocedure Verblijf Buitenland

Verblijf specialistische GGZ 2017

Heeft u een contract met ons dan hebben wij met u afspraken gemaakt dat u namens ons de medische noodzaak voor klinisch verblijf beoordeelt. Dit betreft het verblijf tot en met 365 dagen. Wanneer u geen contract met ons heeft dan kunt u voor een cliënt bij ons een machtigingsaanvraag indienen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde formulier f0225-vgz-toestemming-verblijfszorg

Meer informatie over de machtingsprocedure Verblijf eerste jaar

Voor het voortgezet verblijf van 366 tot en met 1095 dagen ( Langdurige GGZ ) in de zorgverzekeringswet is toestemming nodig van VGZ. Toestemming voor het voortgezet verblijf ( tweede jaar ) en verlengd voortgezet verblijf ( derde jaar ) kan aangevraagd worden middels de Checklist LGGZ. Dit formulier kunt u vinden op de website van ZN www.zn.nl. U kunt in de zoekopdracht "LGGZ" invoeren en dan komt u uit bij de Checklist LGGZ en de toelichting.

Meer informatie over de machtingsprocedure LGGZ

U kunt het ingevulde formulier per e-mail sturen naar MachtigingenGGZ@vgz.nl of per post naar :

Coöperatie VGZ
Afdeling machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven.

De regiebehandelaar binnen uw instelling beoordeelt of het medisch verblijf na een jaar voortgezet moet worden en dient vervolgens drie maanden voor afloop van de DBC of ZZP een toestemmingsaanvraag in. Een verzekerde mag er ook voor kiezen om zelf de toestemming te regelen.

Gerelateerde zorgsoorten

Generalistische basis GGZ
Langdurige GGZ
Huisartsenzorg
Ziekenhuiszorg


Relevante links

Vergelijk en Kies 
Vecozo


Vragen over machtigingen?

U kunt contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket: 040 – 297 50 40 (8.30 - 17.00 uur).