Rekening courant overzicht

Wilt u een rekening courant overzicht opvragen? Dan vragen wij u vriendelijk om het formulier op deze pagina volledig in te vullen. Zodra wij het volledig ingevulde formulier hebben ontvangen, nemen wij uw verzoek in behandeling. 

Wat staat er in het overzicht?

Op het rekening courant overzicht vindt u onder andere:

 • uw factuurnummer(s)
 • de datum waarop u de declaraties bij ons heeft ingediend
 • de totaalsom van het gedeclareerde bedrag
 • uw uitbetaling(en), inclusief datum van uitbetaling
 • eventuele verrekeningen, inclusief datum van verrekeningen

Let op: er worden geen klantgegevens of andere persoonlijke gegevens getoond.

Uw persoonlijke gegevens


Gegevens instelling/praktijk


Rekening courant overzicht

Vul hier het (of de) factuurnummer(s) in, óf geef aan vanaf welke datum of van welke periode u het rekening courant overzicht wil ontvangen.


Heeft u meer dan één factuurnummer ingevuld? Dan ontvangen wij graag, indien beschikbaar, van de eerste factuur ook het VECOZO ID-nummer.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam