Vernieuwde, digitale werkwijze aanpassing zorgkostenplafond

26-03-2019
Net als in 2018 bieden wij u voor 2019 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor aanpassing van het zorgkostenplafond. Om ervoor te zorgen dat het beschikbare zorgaanbod in de geestelijke gezondheidszorg gewaarborgd blijft en financiële middelen zo effectief mogelijk worden ingezet, wordt er voor 2019 wel een vernieuwde, digitale werkwijze gehanteerd. 

Deze vernieuwde werkwijze houdt in dat wij ons - voor het in behandeling nemen van een aanvraag 'Aanpassing zorgkostenplafond' - primair richten op de zogeheten 'GGZ wachttijden Hotspot regio's' in combinatie met onze kernwerkgebieden. Daarnaast hebben we een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld, waardoor het voor u eenvoudiger wordt om een aanvraag in te dienen. Zo levert u met meer gemak uw aanvraag bij ons aan en beschikken wij direct over de noodzakelijke informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen.

 

GGZ wachttijden Hotspot regio's in combinatie met onze kernwerkgebieden

De GGZ wachttijden Hotspot regio's zijn regio's die - op basis van de wachttijdeninformatie van Vektis GGZ - zijn aangemerkt als aandachtsgebieden. Onderstaande regio's zijn onze kernwerkgebieden die eveneens benoemd zijn tot de GGZ wachttijden Hotspot regio's:

 • Arnhem
 • Haaglanden
 • Nijmegen
 • Midden Holland
 • Brabant
 • Rotterdam
 • Waardenland
 • Zuid Limburg
Op de website regioatlas.nl kunt u nagaan of de gemeente waar u gevestigd bent, valt onder één van de geselecteerde regio’s. Indien u niet bent gevestigd in één van bovenstaande regio's, dan nemen we uw aanvraag enkel in behandeling indien de wachttijden in relatie tot onze zorgplicht hier aanleiding toe geven.

Digitaal indienen aanvraag 'Aanpassing zorgkostenplafond'

Om het indienen van een aanvraag 'Aanpassing zorgkostenplafond' te vereenvoudigen, hebben wij een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren levert u dus gemakkelijker uw aanvraag bij ons aan en beschikken wij direct over de noodzakelijke informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. 

 

U kunt een aanvraag voor 'Aanpassing zorgkostenplafond (over 2019)' dus alleen digitaal, via een aanvraagformulier bij ons indienen. Indien u voldoet aan de criteria, kunt u tussen 1 april 2019 en 1 augustus 2019 een aanvraag indienen. Voor het digitaal indienen van uw aanvraag vindt u vanaf 1 april 2019 speciale aanvraagformulieren op de pagina 'Zorgkostenplafond'.

 

Lees alle informatie over deze vernieuwde werkwijze en het zorgkostenplafond

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam