Publicatie maximum GGZ tarieven 2020 VGZ

01-10-2019

In het zorginkoopbeleid GGZ 2020 hebben wij vermeld dat wij - net als in voorgaande jaren – een eigen lijst met VGZ-tarieven zullen vaststellen voor 2020. Zoals eerder aangekondigd (zie nieuwsbericht 'Tarieven contractering 2020') is deze tarievenlijst per 1 oktober 2019 beschikbaar op onze website.

U kunt hier de tarievenlijst voor 2020 downloaden. Het betreft hier de tarievenlijst voor niet-digitaal gecontracteerde zorgaanbieders*. 

We hanteren in 2020 deze eigen tarievenlijst met maximumtarieven. Bij de ontwikkeling van deze tarievenlijst hebben wij gebruik gemaakt van de door de NZa gepubliceerde lijst met maximumtarieven voor specialistische GGZ (SGGZ), de basis GGZ (GBGGZ) en de langdurige GGZ (LGGZ). 

Bent u een zorgaanbieder die niet-digitaal gecontracteerd wordt? Dan zullen wij u in de onderhandelmodule van VECOZO een voorstel doen over de hoogte van het tarief voor in 2020. 

*Let op: deze tarievenlijst geldt dus niet voor zorgaanbieders met (één van) de volgende overeenkomsten:

 • Individuele overeenkomst GGZ
 • Groepsovereenkomst GGZ
 • Instellingsovereenkomst GGZ
 • Digitaal plus overeenkomst GGZ 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam