Nieuwe UZOVI-code vanaf 2021

Coöperatie VGZ neemt zorgportefeuille Promovendum, National Academic en Besured over

29-10-2020
Per 1 januari 2021 nemen wij de zorgportefeuille over van de CAK groep. Hieronder vallen de merken Besured, National Academic en Promovendum. Wat dit betekent voor u als zorgaanbieder, leest u in dit nieuwsbericht.

Afspraken rondom zorginkoop

De afspraken die wij (VGZ Zorgverzekeraar NV) met u maken over de inkoop van zorg in 2021 gelden door de overname ook voor de verzekerden die vallen onder de merken Besured, National Academic en Promovendum. Tot en met 2020 kunt u voor zorginkoopafspraken voor de verzekerden van Besured, National Academic en Promovendum terecht bij Caresq.

Nieuwe UZOVI-code

Uw declaraties voor behandelingen vanaf 1 januari 2021 voor de verzekerden van Besured, National Academic en Promovendum kunt u vanaf 2021 indienen met de nieuwe UZOVI-code 8965. Voor de afhandeling van declaraties kunt u als zorgaanbieder zowel over het jaar 2020 als 2021 terecht bij Caresco. Caresco verzorgt de afhandeling en administratie voor deze merken.

Afspraken rondom zorgkostenplafond

Wat betekent de overname van de verzekerden van de CAK Groep door VGZ voor uw zorgkostenplafond bij Coöperatie VGZ voor 2021?

Op dit moment wordt het zorgkostenplafond niet aangepast. Het is immers nog niet duidelijk hoeveel verzekerden per 2021 daadwerkelijk bij ons verzekerd zullen zijn. De (totale) verzekerdenmutatie wordt pas in de loop van 2021 duidelijk. Het is daarom nu te voorbarig het zorgkostenplafond aan te passen op basis van deze overname.

Wij verzoeken zorgaanbieders die vermoeden niet uit te komen met het zorgkostenplafond voor 2021, volgend jaar vanaf 1 april kennis te nemen van de mogelijkheden die we op dit punt bieden. De relevante informatie publiceren wij t.z.t. op onze website. Op dat moment is ook duidelijk wat de precieze verzekerdenmutatie zal zijn. Dit nemen wij mee in de beoordeling van de ingediende verhogingsaanvraag.

De afspraken die ik heb gemaakt met Caresq in 2020 verschillen van de afspraken die ik met Coöperatie VGZ gemaakt heb voor 2021. Hoe wordt hiermee omgegaan?

De afspraken die we met u rondom het tarief en zorgkostenplafond hebben gemaakt, worden niet aangepast. Wanneer een collectiviteit of een label wordt overgenomen door een andere verzekeraar, gaan de inkoopvoorwaarden van de nieuwe contracterende verzekeraar gelden. In dit geval met ingang van 1 januari 2021. In sommige gevallen kan het zijn dat dit een verschil oplevert, maar dit leidt niet tot aanpassing van de afspraken die u met ons (Coöperatie VGZ) heeft gemaakt. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam