Effectmeting en aanlevering ROM-gegevens

04-09-2018
We krijgen regelmatig vragen over de bepaling in de GGZ contracten van VGZ over het aanleveren van data uit effectmetingen van behandelingen, zoals CQi en ROM.

Wij vinden het belangrijk dat zorgaanbieders instrumenten als ROM gebruiken als ondersteuning bij hun behandelingen. Om die reden is dit ook opgenomen in onze overeenkomst onder het kopje ‘monitoring en effectmeting’.

Echter, we doen, in afwachting van de landelijke discussie over ROM en privacy, geen actief verzoek aan vrijgevestigde aanbieders tot aanlevering van de ROM-gegevens. Er zijn dus, net als dit jaar, geen consequenties verbonden aan het niet-aanleveren van ROM-data, zolang er geen landelijke afspraken over gemaakt zijn.

Het vooralsnog niet handhaven van de bepaling in het contract, sluit aan bij de (aanvullende) bepaling in onze overeenkomst die verwijst naar ‘vigerende wet- en regelgeving’. Het opschorten van de aanleververplichting valt daar wat ons betreft onder. Per abuis is deze clausule niet in alle aangeboden overeenkomsten opgenomen. De contractinformatie in de Vecozo-contracteermodule wordt hierop aangepast.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam