Aanvulling inkoopbeleid 2025: verduidelijking inkoopprocedure nieuwe zorgaanbieders

02-05-2024

In het hoofdstuk 'Planning zorginkoop' van ons inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2025 staat de planning beschreven voor het digitale contracteerproces van nieuwe zorgaanbieders (met een VGZ-omzet minder dan € 3 miljoen). In deze planning waren niet alle stappen opgenomen voor het afsluiten van een overeenkomst. Daarom hebben we de planning verduidelijkt door alle stappen in de tabel te zetten.

Waarom deze aanvulling? 

In het hoofdstuk 'Planning zorginkoop' staan de planningen voor het aanvragen van een overeenkomst. In de planningstabel 'Zorginkoop nieuwe zorgaanbieders' stonden de acties beschreven tot en met de stap 'Informeren van zorgaanbieders over de uitkomst van de aanvraag voor een overeenkomst'. Het was niet duidelijk dat het proces hierna nog verder gaat, met dezelfde stappen als bij reeds gecontracteerde zorgaanbieders. Daarom hebben we de volgende stappen ook toegevoegd aan de planningstabel voor nieuwe zorgaanbieders:

 • Openstellen vragenlijst in uitvraagmodule
 • Sluiten vragenlijst in uitvraagmodule
 • Aanbieden overeenkomst
 • Accepteren overeenkomst

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Er wijzigt inhoudelijk niets in de inkoopprocedure en planning voor nieuwe zorgaanbieders. De vervolgstappen in het aanvraagproces zijn nu verduidelijkt door ze op te nemen in de planningstabel. Het is belangrijk dat u als nieuwe zorgaanbieder rekening houdt met deze acties en deadlines.

Wijziging inkoopbeleid 2025

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2025 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’. In het hoofdstuk 'Planning zorginkoop' vindt u de nieuwe planningstabel.

 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam