Aanvulling inkoopbeleid 2022

Aanvullend inkoopbeleid in verband met de invoering van het Zorgprestatiemodel

06-08-2021
In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. De ontwikkeling en implementatie van het ZPM kunnen, zoals bij publicatie van ons inkoopbeleid vermeld op pagina 6, aanleiding zijn om ons beleid aan te passen of aanvullend beleid te publiceren. Inmiddels zijn er op landelijk niveau concrete afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de simulaties en zijn de NZa-tarieven vastgesteld. Deze landelijke ontwikkelingen en afspraken vormen de aanleiding voor dit aanvullende beleid.

In het inkoopbeleid hebben we per onderwerp aangegeven hoe het ZPM van invloed is op de afspraken die we met zorgaanbieders maken om de zorg op een goede manier te organiseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Aanvulling inkoopbeleid 2022

Deze aanvulling staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam