Uw gekozen zorgsoort:

Langdurige zorg

Welkom op de site voor de Langdurige GGZ (Wlz). Hier vindt u relevante informatie over de Langdurige GGZ voor zover deze onder de Wlz valt. Coöperatie VGZ kiest een actieve opstelling als zorgorganisator door in samenwerking met zorgaanbieders het zorgproces te verbeteren. Dit geldt ook voor de langdurige GGZ. Dit doen we, met hart voor zinnige zorg.

Bekijk de meest gestelde vragen over de langdurige GGZ.

Houdt u er rekening mee dat de informatie over dit onderwerp nog kan wijzigen naar gelang de overheid nog veranderingen aanbrengt in de wetgeving of maatregelen doorvoert. VGZ heeft uiterste best gedaan om de informatie zoals hier weergegeven correct weer te geven, maar kan niet voorkomen dat informatie toch onjuist weergegeven staat.

De tweede kamer heeft op 3 juli 2014 besloten om de langdurige GGZ deels over te hevelen naar de zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2015 zal de intramurale klinische behandeling tot 3 jaar onder de zorgverzekeringswet gaan vallen. Klinisch verblijf langer dan 3 jaar gaat onder de Wet langdurige Zorg (WLZ) vallen. De WLZ is de vervanger van de huidige AWBZ. De langdurige GGZ (zowel vanuit de zorgverzekeringswet als de WLZ) wordt bekostigd door zorgzwaartepakketen (ZZP B’s).

De tweede kamer heeft op deze datum ook besloten dat cliënten die op dit moment reeds een indicatie voor een ZZP B verzilveren bij een instelling, niet naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld worden, maar in de WLZ zullen blijven.

Cliënten die in 2015 na 365 dagen klinisch verblijf instromen in het tweede jaar van verblijf, vallen wel onder de zorgverzekeringswet.

Voor het voortgezet verblijf van 366 tot en met 1095 dagen ( Langdurige GGZ ) in de zorgverzekeringswet is toestemming nodig van VGZ. Toestemming voor het voortgezet verblijf ( tweede jaar ) en verlengd voortgezet verblijf ( derde jaar ) kan aangevraagd worden middels de Checklist LGGZ. Dit formulier kunt u vinden op de website van ZN www.zn.nl. U kunt in de zoekopdracht "LGGZ" invoeren en dan komt u uit bij de Checklist LGGZ en de toelichting. U kunt het ingevulde formulier per e-mail sturen naar MachtigingenGGZ@vgz.nl of per post naar

Coöperatie VGZ
Afdeling machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven.

De regiebehandelaar binnen uw instelling beoordeelt of het medisch verblijf na een jaar voortgezet moet worden en dient vervolgens drie maanden voor afloop van de DBC of ZZP een toestemmingsaanvraag in. Een verzekerde mag er ook voor kiezen om zelf de toestemming te regelen.