Toekomstbestendige zorg

Om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendig te houden, richten we ons in 2024 op thema’s die de in- en uitstroom binnen de GGZ versnellen. Bijvoorbeeld door in behandeltrajecten aandacht te hebben voor een actieve deelname van de cliënt op de arbeidsmarkt en door concreet aan de slag te gaan met het verkorten van wachttijden. 

Hoofdzaak werk: (betaald) werk draagt bij aan de mentale gezondheid

Het hebben van (betaald) werk is belangrijk. Het draagt bij aan de mentale gezondheid en aan het sociaal maatschappelijk functioneren van mensen. We vinden het belangrijk dat cliënten zonder (betaalde) baan in behandeltrajecten worden gestimuleerd om terug te keren op de arbeidsmarkt of dat uitval wordt voorkomen. Het hebben van werk helpt cliënten namelijk sneller te herstellen en tegelijkertijd verlaagt het mogelijk de zorgvraag. Daarom sluiten we ons aan bij de doelstellingen van Hoofdzaak Werk en moedigen we zorgaanbieders aan om IPS (Individual Placement and Support) en Werk als beste Zorg (voor de EPA-doelgroep) in te zetten tijdens behandeltrajecten. 

Wachttijden

Om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendig te houden, is het belangrijk dat we samen met zorgaanbieders actief aan de slag gaan met het verkorten van wachttijden. Zowel in de landelijke ontwikkelagenda als in het IZA staan afspraken opgenomen om hier een concrete bijdrage aan te leveren. Deze afspraken worden ook opgenomen in de overeenkomsten die we met zorgaanbieders sluiten.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam